Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους Κουβανούς Άλμπο, Σαντοβάλ, αν δεν τους αποκτήσει...

Ο ΠΑΟΚ ψάχνει παίκτες που θα αντικαταστήσουν τους Κουβανούς Άλμπο, Σαντοβάλ, αλλά για το πράξει πρέπει πρώτα να αποκτήσει τον έναν από τους δυο παίκτες, κάτι που δεν έκανε ως τώρα

Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους Κουβανούς Άλμπο, Σαντοβάλ, αν δεν τους αποκτήσει...

Ο ΠΑΟΚ λοιπόν για να αντικαταστήσει τους Κουβανούς παίκτες, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει τη μεταγραφή τους, κάτι που δεν έγινε ως τώρα, αφού δεν ήρθε το πράσινο φως από την Κουβανική Ομοσπονδία. Για να έχει λοιπόν το δικαιώματα αντικατάστασης ενός ξένου παίκτη πρέπει πρώτα να τον αποκτήσει. Μόνο έναν παίκτη μπορούν να αντικαταστήσουν, αν βέβαια πρώτα τον αποκτήσουν.

Μπορούν όμως, αν δεν αποκτήσουν τους Κουβανούς, να πάρουν όσους παίκτες θέλουν από 15 Δεκεμβρίου 2019.

Ο ΠΑΟΚ διώχνει τους Κουβανούς Άλμπο, Σαντοβάλ

Το σχετικό άρθρο ολοκλήρωσης μιας μεταγραφής ξένου παίκτη.

1.2.8. Η απόκτηση αλλοδαπού αθλητή από ΤΑΑ θα πρέπει να ολοκληρώνεται με την ηλεκτρονική έκδοση του ειδικού πιστοποιητικού διεθνούς μετεγγραφής (international transfer certificate) που απαιτείται από την Διεθνή Ομοσπονδία (FIVB).

Παράλληλα πρέπει να υποβάλλεται στην ΕΣΑΠ το συμβόλαιο του αθλητή, μέσα στις προθεσμίες των μετεγγραφών (όπως αναγράφονται στο άρθρο 1.2.3 της παρούσης), υπό τον όρο ότι τα συμβόλαια θα έχουν ημεροχρονολογία έναρξης και ισχύος το αργότερο αυτήν την έναρξης του πρωταθλήματος στην πρώτη και την 1η Φεβρουαρίου 2020 στη δεύτερη μεταγραφική περίοδο.

Σε κάθε περίπτωση ο αλλοδαπός αθλητής πρέπει κατά την υποβολή του συμβολαίου του εντός της μεταγραφικής περιόδου να αποδεικνύει ότι κατά την έναρξη της συνεργασίας του με το ΤΑΑ που επιθυμεί να τον αποκτήσει (έναρξη του πρωταθλήματος ή 1η/02/2020 κατά τα προαναφερθέντα) ΔΕΝ θα δεσμεύεται με συμβόλαιο με οιαδήποτε άλλη ομάδα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Την σχετική ευθύνη για την απόδειξη των ανωτέρω φέρουν ο αθλητής και το ΤΑΑ που επιθυμεί να τον αποκτήσει. Το δικαίωμα να αγωνίζεται ο αθλητής, συμπεριλαμβανόμενος στις Ειδικές Λίστες, θα αποκτάται μετά την ολοκλήρωση και έκδοση του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC).

Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση και έκδοση του ITC, απαγορεύει την συμμετοχή του αθλητή μέχρι την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας. Τυχόν καθυστέρηση της ολοκλήρωσης και έκδοσης του ITC, ΔΕΝ αποτελεί λόγο για υποβολή τυχόν αιτήματος αναβολής αγώνα από ΤΑΑ προς την ΕΣΑΠ λόγω της μη ολοκλήρωσης της μετεγγραφής.