ΣαΦΩΣ & ασαΦΩΣ
Πιο επιτυχημένη ομάδα της δεκαετίας ο Ολυμπιακός και η πρωταθλήτρια Ευρώπης ΑΕΚ.

Όροι χρήσης

Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες / πελάτες της σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση αυτού του κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας. Η διαχείριση του fosonline.gr δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

- Προοίμιο
Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr ο οποίος παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες το περιεχόμενο άρθρων και δημοσιογραφικού υλικού (εφεξής «Περιεχόμενο») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ".

Το fosonline.gr δεν σας εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι:
(α) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
(β) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλή ή αλάνθαστα.
(γ) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι ακριβή.
(δ) Τυχόν λάθη στην Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα διορθώνονται.

- Πνευματική ιδιοκτησία
Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων, newsletter κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΛΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της από τους διαχειριστές του fosonline.gr ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει.

- Περιορισμός ευθύνης
Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:
(α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, καθώς και τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του
(β) Την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα του χρήστη ή τροποποίηση αυτών,
(γ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.
(δ) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το fosonline.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του fosonline.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Το fosonline.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστ ών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το fosonline.gr δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όι οπωσδήποτε το fosonline.gr

Ο διαδικτυακός τόπος fosonline.gr περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλα web sites. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του fosonline.gr, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση το fosonline.gr δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τόσο για το περιεχόμενο τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους άλλα web sites ακολουθούν ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης, λόγω της έκθεσής του στο παραπάνω περιεχόμενο, όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους το fosonline.gr παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner.

- Χρήση των Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος fosonline ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα www.buildtheweb.gr , για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης / χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Ο επισκέπτης / πελάτης του fosonline.gr μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε κάθε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / πελάτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

- Πως Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies;
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Safari for iPad and iPhone

- Όροι χρήσης της υπηρεσίας newsletter
Το fosonline στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει δίνει στον χρήστη / πελάτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο αντίστοιχο πεδίο. Εφόσον παύσει ο χρήστης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από το fosonline.gr.

- Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες/συμβουλές
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο fosonline.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του fosonline.gr. Οι επισκέπτες / χρήστες του fosonline.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.

- Δεοντολογία χρηστών
Το fosonline δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το fosonline, για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή διαφορετικά καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του fosonline.
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του fosonline.gr για:
1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
2. Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του fosonline.gr.
5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του fosonline.gr, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του fosonline.gr.
8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών)
Ο χρήστης του fosonline.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το fosonline.gr δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το fosonline.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του fosonline.gr. Επίσης, το fosonline.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

- Προσβολή πνευματικών δικαιωμάτων & βιομηχανικής ιδιοκτησίας – Ειδοποίηση.
Το fosonline σέβεται την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των άλλων και ζητάει από τους χρήστες του να κάνουν το ίδιο. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης θεωρεί ότι οποιοδήποτε πνευματικό του δικαίωμα ή εμπορικό του σήμα έχει παραβιαστεί, παρακαλείται να παράσχει στο fosonline τις ακόλουθες πληροφορίες μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected]
1. μια ηλεκτρονική ή πραγματική υπογραφή του ατόμου που έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργεί εκ μέρους του δικαιούχου του πνευματικού δικαιώματος ή του εμπορικού σήματος,
2. μια περιγραφή του προστατευμένου έργου, το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει παραβιαστεί,
3. μια περιγραφή του ακριβούς σημείου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεται ότι δημιουργεί την παραβίαση,
4. τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και το e-mail του,
5. μια δήλωσή του ότι -καλή τη πίστη- θεωρεί ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή από τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος,
6. μια υπεύθυνη δήλωσή, επί ποινή ψευδούς βεβαίωσης, ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι ο χρήστης είναι ο δικαιούχος του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή του εμπορικού σήματος ή ότι έχει εξουσιοδοτηθεί ώστε να ενεργείεκ μέρους του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος

- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
Στο fosonline.gr παρέχεται, ηλεκτρονική υπηρεσία αγοράς των εφημερίδων ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ και ΦΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ με χρέωση και δυνατότητα χρήσης πιστωτικής κάρτας. Το fosonline.gr έχει επιλέξει τους πιο ασφαλείς τρόπους πληρωμής μιας υπηρεσίας που διατίθεται με χρέωση. Συγκεκριμένα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να προβεί σε απευθείας μεταφορά του ποσού της χρέωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ή να κάνει χρήση της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του μέσω της ειδικής πλατφόρμας συναλλαγών της viva payments – viva wallet. Και στις δυο τις περιπτώσεις ο χρήσης είναι υποχρεωμένος προκειμένου να προβεί στην ολοκλήρωση της συναλλαγής να εισέλθει είτε σε περιβάλλον πληρωμών με απροσπέλαστα συστήματα ασφαλείας της τράπεζας της επιλογής του είτε στο απροσπέλαστο σύστημα ασφαλείας της viva payments – viva wallet. Και στις δυο περιπτώσεις η συναλλαγή και η χρέωση ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ούτε του fosonline.gr, ούτε της Εταιρείας Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΚΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ούτε του SERVER στον οποίο φιλοξενείται η ιστοσελίδα αλλά από αποκλειστικό περιβάλλον των τραπεζών αλλά και της viva payments που είναι αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοπιστωτικό ίδρυμα πληρωμών. Έτσι, οποιαδήποτε στοιχεία δηλώνονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή τόσο της τράπεζας (WEB – Banking ) όσο και της κάρτας (ViVA – payments) δεν γίνονται γνωστά στο fosonline.gr ή στη Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ & ΑΘΚΗΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ. Το απόρρητο των συναλλαγών αυτών διατηρείται από τα ιδρύματα πληρωμών και συγκεκριμένα από την τράπεζά του χρήστη ή από τη viva payment. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών, το fosonline.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρέχονται υπηρεσίες πληρωμών με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

- Πολιτική υπαναχώρησης - επιστροφής ψηφιακού εντύπου

Ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του ψηφιακού εντύπου που έχει αγοράσει εντός 15 ημερών από την αγορά του με την προϋπόθεση ότι δεν το έχει εγκαταστήσει σε κάποια συσκευή. Επιπλέον ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών εφόσον το ψηφιακό έντυπο παρουσιάζει προβλήματα στην ανάγνωσή του με ευθύνη της  fosonline.gr και όχι σε περίπτωση προβλήματος της συσκευής του πελάτη. 

- Συλλογή και χρήση δεδομένων
Το fosonline.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του.

- Διόρθωση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων
Το fosonline δίνει το δικαίωμα στους χρήστες να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, κάθε χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του fosonline.gr. Το fosonline.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του fosonline.gr σε οποιοδήποτε τρίτο φορέα. Το fosonline.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :
• Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
• Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το fosonline.gr καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το fosonline.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του fosonline.gr καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το fosonline.gr.
• Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του fosonline.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι όροι αυτοί διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το fosonline.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του fosonline.gr.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το fosonline.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του fosonline.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

- Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων
Το fosonline.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στον διαδικτυακό του τόπο.

- Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου fosonline.gr και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.

 

 

Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για βελτιστοποίηση της εμπειρίας του χρήστη. Διαβάστε περισσότερα
ΑΠΟΔΟΧΗ