ΕΦΟΕπΑ: Τακτική γενική συνέλευση και εκλογές για νέα διοίκηση στις 26 Μαρτίου στο ΣΕΦ

Η ομοσπονδία επιτραπέζιας αντισφαίρισης έκανε γνωστή την ημερομηνία, τον τόπο διεξαγωγής και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής γενικής συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνουν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

ΕΦΟΕπΑ: Τακτική γενική συνέλευση και εκλογές για νέα διοίκηση στις 26 Μαρτίου στο ΣΕΦ

Την ημερομηνία για την τακτική γενική συνέλευσή της, που θα έχει ως βασικό θέμα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (8/2) η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης.

Στέλνοντας τη σχετική πρόσκληση στα σωματεία-μέλη της με δικαίωμα ψήφου, γνωστοποιεί ότι η ΓΣ θα διεξαχθεί την Παρασκευή 26 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (εθνικό ομοσπονδιακό κέντρο και αίθουσες προθέρμανσης 8-9 επί της Λεωφόρου Εθνάρχου Μακαρίου 1).

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη απαρτία, θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 27 Μαρτίου και ώρα 11:00 στον ίδιο τόπο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Η ομοσπονδία πινγκ πονγκ σημειώνει ότι οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου του ΔΣ, των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να υποβληθούν έως και τις 12 Μαρτίου και ώρα 15:00 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ([email protected]).

Επίσης, η ΕΦΟΕπΑ ανάρτησε στην ιστοσελίδα της (httf.gr) προσωρινό κατάλογο 56 σωματείων με δικαίωμα ψήφου (μέχρι την έγκρισή του από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, οπότε θα καταστεί οριστικός), όπως και την εγκύκλιο που συνέταξε με θέμα «τρόπος γνωστοποίησης των αρχαιρεσιών των σωματείων-μελών, της συγκρότησης των διοικητικών τους συμβουλίων σε σώμα και του ορισμού των αντιπροσώπων τους».

Τα σωματεία-μέλη που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο υποχρεούνται να δηλώσουν τον τακτικό και αναπληρωματικό εκπρόσωπό τους μέχρι τις 10 Μαρτίου και ώρα 15:00. Τόσο ο τακτικός όσο και ο αναπληρωματικός εκπρόσωπος του δικαιουμένου ψήφου σωματείου πρέπει οπωσδήποτε να είναι μέλη του διοικητικού του συμβουλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα απασχολήσουν το σώμα της γενικής συνέλευσης είναι τα παρακάτω:

* Εκλογή προέδρου και γραμματέα της γενικής συνέλευσης.

* Εκλογή δύο μελών Εφορευτικής Επιτροπής και ισαρίθμων αναπληρωματικών τους, τα οποία μετά του διορισμένου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών δικαστικού αντιπροσώπου ως προέδρου της συγκροτούν την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή για όσες ψηφοφορίες διεξαχθούν στο πλαίσιο των θεμάτων της παρούσας ημερήσιας διάταξης.

* Υποβολή διοικητικού απολογισμού του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου για τη χρονική περίοδο από 24/9/2016 έως και 25/3/2021.

* Υποβολή οικονομικού απολογισμού για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021.

* Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα ως άνω χρονικά διαστήματα (από 1/1/2020 έως 31/12/2020 και από 1/1/2021 έως και 28/2/2021)

* Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, διευκρινίσεις μελών ΓΣ για τα θέματα της παρούσας ημερήσιας διάταξης με α/α 3 και 4.

* Διενέργεια φανερής ψηφοφορίας με ανάταση των χειρών για την απαλλαγή του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα ως άνω χρονικά διαστήματα που αφορούν τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό.

* Αρχαιρεσίες με μυστική μετά κάλπης και ψηφοδελτίων ψηφοφορία για την εκλογή προέδρου διοικητικού συμβουλίου, δέκα τακτικών μελών διοικητικού συμβουλίου μετά πέντε αναπληρωματικών μελών αυτού και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής μεθ' ενός αναπληρωματικού μέλους αυτής.

* Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη και ψηφοδέλτια για την εκλογή ενός τακτικού εκπροσώπου και ενός αναπληρωματικού του για την εκπροσώπηση της ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την τριετία 2021-24.

* Τροποποίηση ισχύοντος καταστατικού ΕΦΟΕπΑ με σκοπό την εναρμόνισή του με διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του Ν. 4726/20.

Σημειώνεται ακόμα ότι στη γενική συνέλευση θα εφαρμοστούν τα τότε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας κατά του κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο η ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τόπο διεξαγωγής της ΓΣ εφόσον υπάρξουν διαφορετικά υγειονομικά δεδομένα ή καινούργια μέτρα κατά του Covid-19. Σε αυτή την περίπτωση θα οριστεί διαφορετικός χώρος διεξαγωγής, εντός Αττικής και τα σωματεία θα ενημερωθούν το αργότερο πέντε ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της συνέλευσης.