Το σκεπτικό της απόφασης: Κυριαρχική επιρροή του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη μέσω εταιρειών συμφερόντων Σαββίδη

Σε... 39 κόλλες χαρτί τύλιξε το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο της Super League, τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη, στους οποίους επέβαλε αφαίρεση 7 και 12 βαθμών, αντίστοιχα. Το σκεπτικό της απόφασης.

Το σκεπτικό της απόφασης: Κυριαρχική επιρροή του ΠΑΟΚ στην Ξάνθη μέσω εταιρειών συμφερόντων Σαββίδη

Τα σημαντικότερα σημεία του σκεπτικού της απόφασης για την αφαίρεση 7 βαθμών από τον ΠΑΟΚ και 12 από την Ξάνθη (7 για πολυϊδιοκτησία και 5 για το μετοχολόγιο):

Αφαίρεση 7 βαθμών σε ΠΑΟΚ και 12 σε Ξάνθη!

Super League 1: Η βαθμολογία μετά την αφαίρεση βαθμών σε ΠΑΟΚ, Ξάνθη

Γιατί ο δικαστής δεν υποβίβασε ΠΑΟΚ - Ξάνθη. Οι επόμενες κινήσεις τους

  • Ταύτιση προσώπων ως μελών των Δ.Σ. των δύο εταιρειών παρατηρείται και για την περίοδο μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της VIALAND στην RFΑ Trading Consulting, η οποία καθ’ ομολογία της RFΑ Trading and Consulting Ltd έλαβε χώρα στις 30.08.2018
  • Από τα στοιχεία του φακέλου ωστόσο προκύπτει η ύπαρξη τόσο οικονομικών όσο και διαρθρωτικών δεσμών εξάρτησης μεταξύ των δυο εταιρειών, οι οποίοι θεμελιώνουν τη δυνατότητα άσκησης κυριαρχικής επιρροής από τη VIALAND επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο.
  • Ο Anton Khodarev από το Μάιο του 2012 ως το Δεκέμβριο του 2012 συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ως εκπρόσωπος του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη.
  • Περαιτέρω προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι ο Ιωάννης Καλπαζίδης κατά το χρόνο κτήσης των μετοχών της RFΑ Trading and Consulting Ltd, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ Α.Ε. (από 25.8.2014 έως 7.10.2015) κατά το χρόνο που η Εταιρεία ήταν υπό τον έλεγχο της εταιρείας DONSΚΟΥ ΤΑΒΑC ISC ανήκουσα στον όμιλο ΑGROCOΜ, συμφερόντων του Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη.
  • Υπάρχει λοιπόν αναπάντητο το ερώτημα με τι πόρους αγόρασε την RFΑ και πως τη χρηματοδότησε για να αναπτυχθεί και μεγεθυνθεί η RFΑ από ασήμαντους τζίρους, σε κύκλο εργασιών δεκάδων εκατομμυρίων σε συναλλαγές κυρίως με εταιρείες συμφερόντων οικογένειας Σαββίδη.
  • Προκύπτει αβίαστα ότι η RFΑ Trading and Consulting Ltd και ο μοναδικός μέτοχος αυτής Ιωάννης Καλπαζίδης ενήργησαν ως παρένθετα πρόσωπα της Dimera Ltd μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατά την απόκτηση μετοχών της VIALAND, η οποία ασκεί και σε κάθε περίπτωση δύναται να ασκεί δικαιώματα διοίκησης επί της ΠΑΕ ΞΑΝΘΗ Α.Ο., κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 69 Ν. 2725/1999 και της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.
  • Προκύπτει εν προκειμένω πέραν κάθε αμφιβολίας η διαρκής και αδιάλειπτη σχέση τόσο του Ιωάν. Καλπαζίδη όσο και της RFΑ Trading and Consulting Ltd με την οικογένεια Σαββίδη και τον ίδιο τον Ιωάννη (Ιβάν) Σαββίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο.
  • Ειδικότερα, τα εν λόγω παρένθετα πρόσωπα λειτουργούσαν καθ' υπόδειξη της μητρικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. και των απώτερων μετόχων της, όπως και του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, με τους οποίους διατηρούν διαρκείς χρόνιες σχέσεις και δεσμούς οικονομικούς, επαγγελματικούς και οικογενειακούς, με τελευταία ένδειξη αυτή της συμμετοχής του Ιωαν. Καλπαζίδη στο ομολογιακό δάνειο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Α.Ο. κατόπιν μεταβίβασης των ομολογιών από τη Dimera Ltd.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

- 95-2020 ΠΑΕ Α.Ο. ΞΑΝΘΗ_ΠΑΕ ΠΑΟΚ