Ρουμανία - Ουκρανία | 2-0, "εκτελεί" τον Λούνιν με "σουτάρα" εκτός περιοχής ο Μάριν

2-0, "εκτελεί" τον Λούνιν με "σουτάρα" εκτός περιοχής ο Μάριν