ΟΦΗ: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750.000 ευρώ

Μία ακόμα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα ανέλθει στο ποσό των 750.000 ευρώ, θα γίνει στον ΟΦΗ, σύμφωνα με την απόφαση που πήρε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ηρακλειώτικης ΠΑΕ.

ΟΦΗ: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750.000 ευρώ

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα γίνει στον ΟΦΗ, όπως αποφάσισε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση της κρητικής ΠΑΕ.

Η καινούργια ΑΜΚ προσδιορίστηκε στο ύψος των 750.000 ευρώ και συνεπάγεται την εισροή αρκετών χρημάτων, τα οποία θα δώσουν σημαντική οικονομική βοήθεια στην προσπάθεια διατήρησης της εύρυθμης λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, όπου τα έσοδα είναι περιορισμένα.

Η ΓΣ έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε επιτυχώς στην αίθουσα συνεδριάσεων του γηπέδου «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Τη συνέλευση των μετόχων του Ομίλου απασχόλησαν τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών για τη χρήση από 1/7/2019 έως 30/6/2020.

2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 1/7/2019 έως 30/6/2020.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1/7/2019 έως 30/6/2020.

4. Λήψη απόφασης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας, ποσού ύψους 750.000 ευρώ.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα παραπάνω θέματα εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των μετόχων της ΓΣ.