ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Κάλυψε και τη νέα ΑΜΚ ο Γιάννης Αλαφούζος!

Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε και τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

 ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Κάλυψε και τη νέα ΑΜΚ ο Γιάννης Αλαφούζος!

Στα 43,7 εκατομμύρια ευρώ έφτασε το ποσό που έχει βάλει ο Γιάννης Αλαφούζος στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός την τελευταία διετία.

Το πόσο αυξήθηκε μετά και τα 5 εκατομμύρια για την κάλυψη ολόκληρης της νέας ΑΜΚ.

Ο μεγαλομέτοχος κάλυψε για πρώτη φορά εξ' ολοκλήρου την τελευταία ΑΜΚ ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και προκήρυξε νέα με το ίδιο ποσό!

Από μαύρο πρόβατο… Μεσσίας!

Πιο αναλυτικά:

Ιούνιος 2018: 3.658.611 ευρώ

Αύγουστος 2018: 17.441.847,60 ευρώ σε αύξηση 20 εκατ. ευρώ.

Ιανουάριος 2019: 4.505.132,40 ευρώ σε αύξηση ύψους 10 εκατ. , η οποία πιστοποιήθηκε (μερικώς) στις 30 Ιανουαρίου 2019.

Μάιος 2019: 2.620.500 ευρώ σε αύξηση 5 εκατ. ευρώ.

Οκτώβριος 2019: 2.946.000 σε αύξηση 5 εκατ. ευρώ.

Φεβρουάριος 2019: 3.200.000,10 σε αύξηση 5 εκατ.

Μάιος 2020: 4.329.999,90 σε αύξηση 5 εκατ.

Αύγουστος 2020: 5.000.010 σε ισόποση αύξηση.