Ξάνθη: Πρόσκληση για Γ.Σ με θέμα την εκκαθάριση της ΠΑΕ

Σε ακόμη ένα βήμα προχώρησε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ξάνθης, Χρήστος Πανόπουλος που δείχνει πως θα...διαλύσει την ομάδα αν δεν βρεθεί αγοραστής

Ξάνθη: Πρόσκληση για Γ.Σ με θέμα την εκκαθάριση της ΠΑΕ

Ο Αύγουστος είναι ιδιαίτερος μήνας για τον οργανισμό της Ξάνθης και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για τις 14 του μηνός, ημέρα όπου ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Χρήστος Πανόπουλος έχει θέσει ως καταλυτική για το μέλλον.

Ο ισχυρός άνδρας των Ακριτών είχε τονίσει σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου, πως αν μέχρι τότε δεν έχει βρεθεί αγοραστής, τότε θα θέσει την εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης. Μάλιστα όλες οι κινήσεις του... συνηγορούν πως το «εννοεί».

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η πρόσκληση για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρεται, την «ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση». Δηλαδή, τη διάλυσή της.

Αυτή ορίστηκε για την Παρασκευή 21η Αυγούστου, μία εβδομάδα μετά την 14η Αυγούστου (deadline) που έχει θέσει ο Πανόπουλος. Αναλυτικά η πρόσκληση:

«Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 21ηΑυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ, και, σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, την ίδια ώρα στις 27 Αυγούστου 2020, στα γραφεία της Εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ακόλουθου θέματος:

Ενδεχόμενη θέση της Εταιρείας σε εκκαθάριση

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα έχουν όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων καταθέσουν, σύμφωνα με το καταστατικό, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότησή τους.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης».

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας