ΕΕΑ: Κατέπεσε η εγγυητική του Ηροδότου

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δικαίωσε τους Γιώργο Σαρρή και Μιχάλη Φράγκου που ζητούσαν την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του Ηροδότου. 

ΕΕΑ: Κατέπεσε η εγγυητική του Ηροδότου

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΕΑ, η οποία διέταξε την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Ηρόδοτος:

- Αίτηση του αθλητή Γεωργίου Σαρρή περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

- Αίτηση του αθλητή Μιχάλη Φράγκου περί κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ

- Κλήση σε ακρόαση ΠΑΕ Π.Α.Σ.Α. ΗΡΟΔΟΤΟΣ για παράβαση του άρθρου 83 παρ.3 Ν.2725/1999, σε συνδυασμό με το άρθρο 77Α παρ.10 ιδίου Νόμου, όπως το άρθρο 77Α τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 Ν.4809/2021.
ΤΕΛΕΣΕ ΠΡΑΞΗ – ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3.000 ΕΥΡΩ