Πειραιάς: Το νέο ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά, πρότεινε το ακόλουθο προαιρετικό ωράριο λειτουργίας που θα ισχύσει από την Δευτέρα 11 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου 2020. Τα κριτήρια και τα παραδείγματα.

Πειραιάς: Το νέο ωράριο των εμπορικών καταστημάτων

Εν όψει της επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων την Δευτέρα 11 Μαΐου, η ώρα έναρξης λειτουργίας στα εμπορικά καταστήματα έχει καθοριστεί στις 10:00.

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιά προτείνει το ακόλουθο προαιρετικό ωράριο λειτουργίας που θα ισχύσει από την Δευτέρα 11 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου 2020:

Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο: 10.00 – 3.00 μ.μ.

Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή: 10.00 – 8.00 μ.μ.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι όροι της εργατικής νομοθεσίας, όπως ισχύουν.

Τα μέτρα που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τις μέχρι τώρα οδηγίες των υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας έχουν ως εξής.

Έως 20 τ.μ. μέχρι 4 άτομα

Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18τμ – 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ. μέχρι 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τ.μ.

Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50τμ – 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τ.μ.) συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

Άνω των 100 τ.μ. 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.

Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τ.μ. (12 άτομα έως επιφάνεια 100 τ.μ. + 2 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 130 τ.μ.) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες).

Παράδειγμα β: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 400 τ.μ. (12 άτομα για την επιφάνεια έως 100 τ.μ. + 20 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 400 τ.μ. ) συνολικά 32 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τ.μ.

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.