Προσλήψεις - εξπρές σε όλη τη χώρα μέσω ΑΣΕΠ

Σε 19 περιοχές της χώρας θα διενεργηθούν προσλήψεις - εξπρές.

Προσλήψεις - εξπρές σε όλη τη χώρα μέσω ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πρόσληψη 46 νέων υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιατρικού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας ενός έτους.

Προσοχή: Δεδομένου ότι πρόκειται για προσλήψεις με διαδικασίες "κατεπείγοντος" η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι 5νθήμερη και όχι 10ήμερη όπως συνήθως.

"Δείτε το έγγραφο" για να "κατεβάσετε" ολόκληρη την προκήρυξη με προσόντα, δικαιολογητικά, κριτήρια, μόρια.

Δείτε το έγγραφο