Τράπεζες: Από σήμερα αλλαγές στις χρεώσεις αναλήψεων μετρητών από ATM - Τι ισχύει για κάθε Τράπεζα

Πλέον και οι κάτοχοι ελληνικών καρτών θα πληρώνουν την ίδια προμήθεια που πληρώνουν οι τουρίστες.

Τράπεζες: Από σήμερα αλλαγές στις χρεώσεις αναλήψεων μετρητών από ATM - Τι ισχύει για κάθε Τράπεζα

Από σήμερα αλλάζουν στις χρεώσεις αναλήψεων μετρητών από ATM στις τράπεζες. Αλλαγές που αφορούν όσους επιλέγουν να κάνουν ανάληψη από άλλη τράπεζα από αυτή που διατηρούν τον λογαριασμό.

Ουσιαστικά, πλέον και οι κάτοχοι ελληνικών καρτών θα πληρώνουν την ίδια προμήθεια που πληρώνουν οι τουρίστες, δηλαδή οι κάτοχοι καρτών ξένων τραπεζών ή κάρτες ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος.

Οι χρεώσεις ανά τράπεζα

Χρεώσεις ΑΤΜ Alpha Bank

Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Έως 150 ευρώ: 1,50 ευρώ
Από 160 έως 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 1,65 ευρώ
Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης

1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 4,40 ευρώ ανά συναλλαγή

Χρεώσεις ΑΤΜ Eurobank

Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

1,60 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού
Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης

1,05% επί του ποσού της ανάληψης.

Χρεώσεις ΑΤΜ Εθνική Τράπεζα

Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Έως 150 ευρώ: 1,30 ευρώ
Από 160 έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης

1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 3 ευρώ και μέγιστο τα 5 ευρώ ανά συναλλαγή

Χρεώσεις ΑΤΜ Τράπεζα Πειραιώς

Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 2,20 ευρώ
Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης

Έξοδα 4 ευρώ ανά συναλλαγή πλέον 2% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο το 1 ευρώ και μέγιστο τα 30 ευρώ ανά συναλλαγή.
Αναφέρεται, ότι οι παραπάνω αλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς θα ισχύσουν από 22 Ιουλίου.