Εκλογές 2019: Πότε αναλαμβάνουν οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι

Πότε λήγει η θητεία τους και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί.

Εκλογές 2019: Πότε αναλαμβάνουν οι νέοι Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι

Εκλογές τέλος για Περιφερειάρχες, Δημάρχους και συμβούλους. Πλέον όσοι εξελέγησαν σε αυτή τη διαδικασία ετοιμάζονται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Βέβαια θα πρέπει να περιμένουν ακόμα καθώς οι «νέοι», Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι, καθώς και τα νέα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια, θα αναλάβουν, επισήμως, καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 2019. Η θητεία τους θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εκλογές 2019: Τα τελικά αποτελέσματα σε Δήμους και Περιφέρειες

Πότε και πώς εκλέγονται τα νέα Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια

Κατά την πρώτη συνεδρίαση των νέων δημοτικών συμβουλίων μετά τις εκλογές, την 1η Σεπτεμβρίου, θα προεδρεύσει ο σύμβουλος που τη συγκάλεσε, ενώ το σώμα θα εκλέξει χωριστά και με μυστική ψηφοφορία τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του.

Εκλογές 2019: Τα αποτελέσματα στις 7 εκλογικές περιφέρειες

Μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του προεδρείου και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης θα εκλεγούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Το ίδιο θα συμβεί και στις Περιφέρειες.