22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σε ποιους να δώσετε τις ευχές σας

22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Τετάρτη 22 Μαΐου, γιορτάζουν οι:

Αιμίλιος, Μίλιος, Αιμιλία, Έμυ, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια,Κόδρος, Κόδρα