Ηλεκτρικά λεωφορεία: Πότε βγαίνουν όλα στους δρόμους της Αθήνας - Προηγείται η Θεσσαλονίκη

Ραντεβού τον ...Σεπτέμβρη δίνει πλέον το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προκειμένου να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της Αθήνας και τα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία που εντάχθηκαν πρόσφατα στον στόλο της ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες).

Ηλεκτρικά λεωφορεία: Πότε βγαίνουν όλα στους δρόμους της Αθήνας - Προηγείται η Θεσσαλονίκη

Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της διοίκησης της εταιρίας ότι τα λεωφορεία θα κυκλοφορούσαν στο σύνολό τους και όχι σταδιακά, το ζήτημα με τις εγκαταστάσεις φόρτισης δεν έχει λυθεί οριστικά με αποτέλεσμα η προσωρινή λύση να μην μπορεί να υποστηρίξει τη μαζική δρομολόγηση των νέων οχημάτων.

Σήμερα η φόρτιση γίνεται από δέκα προσωρινούς φορτιστές για την ΟΣΥ, καθώς τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη όπου τα πρώτα 17 ηλεκτρικά λεωφορεία ξεκίνησαν δρομολόγια χθες, Δευτέρα, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης των σταθμών φόρτισης.

Η Θεσσαλονίκη θα δει πρώτη στους δρόμους τα λεωφορεία - Πότε βγαίνουν στην Αθήνα

Η Θεσσαλονίκη θα δει, πάντως, πρώτη το σύνολο των 110 ηλεκτρικών λεωφορείων στους δρόμους της σε περίπου 35 με 40 ημέρες από τώρα καθώς οι εγκαταστάσεις αφορούν μόνο ένα αμαξοστάσιο στη Σταυρούπολη, ενώ η Αθήνα θα χρειαστεί διάστημα περίπου 1,5 μήνα επιπλέον προκειμένου να δρομολογηθούν ταυτόχρονα (τηρώντας και μια εφεδρεία περίπου 15%) τα 140 λεωφορεία που έχει παραλάβει η ΟΣΥ, δεδομένου ότι θα πρέπει να έχουν παραδοθεί οι εγκαταστάσεις φόρτισης σε τέσσερα αμαξοστάσια.

Ο χρόνος αυτός μετακινεί την πλήρη δρομολόγηση των οχημάτων της Αθήνας στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί η ΟΣΥ να έχει εντάξει όλα τα λεωφορεία στον προγραμματισμό της εναλλάσσοντας τα στη δρομολόγηση, αλλά στους δρόμους κινούνται σήμερα 46 εξ αυτών με προοπτική ο αριθμός τους να αυξάνεται σταδιακά έως τα 100 που είναι και ο μέγιστος αριθμός που μπορούν να υποστηρίξουν οι προσωρινοί φορτιστές.

Πού αποδίδει το υπουργείο τις καθυστερήσεις

Το υπουργείο αποδίδει την καθυστέρηση στις «κόκκινες κάρτες» που έδειξε το Ελεγκτικό Συνέδριο το προηγούμενο διάστημα αναφορικά με τον διαγωνισμό για την εγκατάσταση του δικτύου αγωγών στα τέσσερα αμαξοστάσια και προκάλεσαν καθυστέρηση 1,5 μήνα έως ότου ανάψει το πράσινο φως για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Υπενθυμίζεται ότι για την κυκλοφορία των νέων οχημάτων θα απαιτηθούν 70 φορτιστές στην Αθήνα και 55 στη Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί, πάντως, ότι πέραν της βασικής σύμβασης που υπεγράφη στις αρχές Απριλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ μόλις πριν από μία εβδομάδα αποφάσισε ομόφωνα την άσκηση του προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 15% του φυσικού αντικειμένου και αξίας 1.035.388 ευρώ πλέον ΦΠΑ στη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου αγωγών για τη φόρτιση των 140 νέων ηλεκτρικών οχημάτων στα αμαξοστάσια Ρέντη, Αγίου Δημητρίου, Ρουφ και Αττικής για την κάλυψη των αναγκών μόνιμης φόρτισης των νέων οχημάτων.

Δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των οδηγών

Παράλληλα φαίνεται πως δεν έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση του συνόλου των οδηγών που θα καθίσουν στο τιμόνι των ηλεκτρικών οχημάτων, κάτι το οποίο ωστόσο δεν προβληματίζει ιδιαίτερα τους αρμοδίους δεδομένου πως η διαδικασία θα έχει τελειώσει μέχρι να αρχίσει την εκτέλεση δρομολογίων το σύνολο των λεωφορείων.

Έως τότε, η φόρτιση των οχημάτων που κυκλοφορούν θα γίνεται με προσωρινούς φορτιστές, ενώ θα συνεχίζονται και άλλες απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν ζητήματα πυρασφάλειας, τεχνικών συμβούλων, κλπ. Τον τελευταίο ένα μήνα η ΟΣΥ έχει υπογράψει και συμβάσεις που αφορούν ζητήματα σχετικά με την προσωρινή φόρτιση.

Οι υπογραφές των συμβάσεων

Συγκεκριμένα, στις 8 Μαΐου υπεγράφη σύμβαση για την τεχνική υποστήριξη της προσωρινής λειτουργίας φορτιστών στα αμαξοστάσια Πλατείας Αττικής, Πέτρου Ράλλη, Αγ. Ι. Ρέντη και Ανθούσας που αφορά την παρακολούθηση για 30 ημέρες της προσωρινής λειτουργίας, τη δοκιμαστική τους λειτουργία και την επέμβαση όποτε κριθεί απαραίτητο. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 36.803,20 €.

Για τις προσωρινές υποδομές είχε υπογραφεί στα τέλη Απρίλίου και άλλη σύμβαση συνολικής αξίας 36.704,00 €, η οποία αφορούσε τη μελέτης της προσωρινής εγκατάστασης φορτιστών.

Σε ό,τι αφορά τις μόνιμες υποδομές φόρτισης υπεγράφη άλλη σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση των μέτρων πυρασφάλειας σε 4 αμαξοστάσια της Ο.ΣΥ., ενόψει της έλευσης των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και των λεωφορείων υδρογόνου σε διάστημα τριών μηνών. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής : Η εκτίμηση του κινδύνου για τις εγκαταστάσεις, τον στόλο και το έργο της ΟΣΥ με στόχο την ομαλή ενσωμάτωση των δύο νέων τύπων οχημάτων, η μελέτη προσαρμογής των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΟΣΥ στα νέα δεδομένα ώστε να καθοριστούν οι προδιαγραφές για τους κύριους χώρους επισκευής και συντήρησης των οχημάτων, τον ειδικό χώρο εναπόθεσης, επισκευής ή φύλαξης των μπαταριών των οχημάτων, το χώρο αναμονής και ελέγχου των οχημάτων, τους χώρους στάθμευσης, φόρτισης / τροφοδοσίας και τα προτεινόμενα συμπληρωματικά μέτρα πυρασφάλειας (ενεργητικά & παθητικά) για τους χώρους φόρτισης – τροφοδοσίας και επισκευής των οχημάτων.

Να σημειωθεί ότι και τα ίδια τα οχήματα διαθέτουν συστήματα πυροπροστασίας και συγκεκριμένα πυράντοχη κατασκευή γύρω από τον χώρο των μπαταριών, σύστημα παροχής αζώτου στα packs των μπαταριών προς αποτροπή συνθηκών δημιουργίας πυρκαγιάς και τέλος αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης μέσω φιαλών ξηράς σκόνης, σε 7 σημεία του οχήματος.

Εκτός των παραπάνω ο τεχνικός σύμβουλος έχει αναλάβει τη σύνταξη των πρωτοκόλλων αντιμετώπισης πυρκαγιών τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την οργάνωση και εκπαίδευση ομάδων πυροπροστασίας, τις δράσεις των ομάδων αυτών για την προστασία του στόλου και των εγκαταστάσεων συνολικά, την επικοινωνία με την πυροσβεστική υπηρεσία, κα.

Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 35.960 €.

ΠΗΓΗ: ethnos