Μπόνους 9 εκατ. ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών

Τις τελικές λεπτομέρειες για το μπόνους που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιτυγχάνουν τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες τους καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών

Μπόνους 9 εκατ. ευρώ σε δημοσίους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομικών

Τις τελικές λεπτομέρειες για το μπόνους που θα λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που επιτυγχάνουν τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί από τις υπηρεσίες τους καθορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, το σχετικό κονδύλι των 9 εκατ. ευρώ και ο τρόπος που θα διανεμηθεί τελούν σε άμεση συνάρτηση με την προσφορά κάθε υπαλλήλου στη λειτουργία και στο έργο της υπηρεσίας, σε σχέση με την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν τεθεί.

Οπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων απευθύνεται σε όσους συμβάλλουν περισσότερο στην προάσπιση, αξιοποίηση και επαύξηση της δημόσιας περιουσίας, στην καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων, ή στην ταχεία εκκαθάριση υποχρεώσεων εισπράξεων και πληρωμών κ.λπ.

Δικαιούχοι είναι πολιτικοί υπάλληλοι και ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των υπουργείων, των Οικονομικών Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύονται ή υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών.

Το μπόνους θα καταβάλλεται κάθε χρόνο για τους στόχους που έχουν τεθεί για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου.

Βασικά κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία θα κριθούν οι δικαιούχοι, για στόχους που έχουν ανατεθεί –αναλόγως και του κλάδου ή της υπηρεσίας– θα είναι μεταξύ άλλων:

Θα λάβουν έως και δύο μισθούς εφόσον πέτυχαν συγκεκριμένους στόχους πέρυσι.

• Ελεγχος, εκκαθάριση και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, καθώς και εξόφληση αυτών εντός τριάντα ημερών από τη χρέωση του ηλεκτρονικού φακέλου του αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο.

• Μείωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

• Εγκαιρη έκδοση συνταξιοδοτικών πράξεων. Εκδοση κανονιστικών και απορριπτικών συνταξιοδοτικών πράξεων και πράξεων απονομής ή απόρριψης της ισόβιας τιμητικής παροχής εντός δύο μηνών από την είσοδο στην υπηρεσία.

• Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δημοσιονομικών ελέγχων μέχρι τις 30 Ιουλίου.

• Εγκαιρη επεξεργασία και ανάλυση δεικτών του τομέα ενέργειας στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, για την αξιοποίηση των στοιχείων αυτών στον καθορισμό δημοσιονομικών παρεμβάσεων.

πηγή: «Κ»