Συντάξεις ΙΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τον μήνα Δεκέμβριο

Διαβάστε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων ΙΚΑ για τον μήνα Δεκέμβριο. 

Συντάξεις ΙΚΑ: Οι ημερομηνίες πληρωμής για τον μήνα Δεκέμβριο

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2021 με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΜΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού (όπως τους προηγούμενους μήνες)

Συγκεκριμένα οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής (με ΑΜΚΑ) των συντάξεων ΙΚΑ Δεκεμβρίου 2021 είναι:

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2021 την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2021 την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8).