Τα επαγγέλματα των βουλευτών

Δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι και μηχανικοί, είναι στην πλειοψηφία τους οι αντιπρόσωποί μας στη σημερινή Βουλή των Ελλήνων

Τα επαγγέλματα των βουλευτών

Δικηγόροι, γιατροί, δημοσιογράφοι και μηχανικοί, είναι οι αντιπρόσωποί μας στη σημερινή Βουλή των Ελλήνων. Από την άλλη δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, προχωρώντας μάλιστα μέχρι και την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Content της Εταιρίας Orientum-Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας (με πηγές πληροφόρησης την ιστοσελίδα Βουλής, την ιστοσελίδα https://vouliwatch.gr/ και τις προσωπικές ιστοσελίδες των βουλευτών) τα πτυχία των βουλευτών μοιράζονται σε διάφορους τομείς όπως θετικές επιστήμες, πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, νομική, ιατρική, κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες, παιδαγωγικά, φιλοσοφία, γεωπονικές επιστήμες, μηχανική, πληροφορική.

Οι περισσότεροι (89 από τους 300 βουλευτές, το 29,6%) έχουν πτυχίο στα νομικά. Ακολουθούν οι πτυχιούχοι μηχανικοί πολυτεχνικής σχολής με ποσοστό 14,3%, δηλαδή οι 43 από τους 300 βουλευτές. Από αυτούς, οι περισσότεροι ανήκουν στους πτυχιούχους πολιτικούς μηχανικούς και στους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς. Το 12,3% (δηλαδή, 37 βουλευτές) είναι απόφοιτοι ιατρικής σχολής. Το 11,6% (35 βουλευτές) έχει κάνει οικονομικές σπουδές (μοιράζονται κυρίως σε πτυχία διοίκησης επιχειρήσεων και πτυχία οικονομικών ). Το 4,3% των βουλευτών (συνολικά 13) έχει πτυχίο θετικών επιστημών. Δώδεκα βουλευτές (το 34% του συνόλου των 300 της Ελληνικής Βουλής) έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Το 3,6% των βουλευτών (συνολικά 11) έχει σπουδές στη φιλοσοφία. Για εννέα βουλευτές δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν είναι απόφοιτοι κάποιου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών (236 στους 300) έχουν σπουδάσει σε ΑΕΙ της Ελλάδος και 55 βουλευτές έχουν σπουδάσει του εξωτερικού, ενώ για το 6% των βουλευτών δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χώρα των σπουδών τους. Το 2,3% των βουλευτών είναι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών. Το 27% είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 20% απόφοιτοι του ΑΠΘ και το 4,6 απόφοιτοι του ΕΜΠ. Το 42% έχει παρακολουθήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα και το 17% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Από τους 300 βουλευτές οι 49, δηλαδή το 16% έχουν και δεύτερο πτυχίο ενώ οι 28, δηλαδή το 9,3%, έχουν παρακολουθήσει και δεύτερο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Ως προς τα επαγγέλματα που δηλώνουν οι βουλευτές, οι περισσότεροι – 69 από τους 300 – είναι δικηγόροι. Ακολουθούν, οι 33 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ενώ 29 από τους 300 βουλευτές ανήκουν επαγγελματικά στον κόσμο της δημοσιογραφίας. Επίσης, 23 από τους 300 βουλευτές είναι καθηγητές (διαφόρων βαθμίδων) σε πανεπιστήμια.