Αλλάζουν χέρια 414 βενζινάδικα στην Ελλάδα - Οι Κύπριοι και η UEFA

Δείτε πώς η κυπριακή Petrolina μπήκε στην ελληνική αγορά και μάλιστα με 414 βενζινάδικα - Η σχέση μέλους της Petrolina με την UEFA.

Αλλάζουν χέρια 414 βενζινάδικα στην Ελλάδα - Οι Κύπριοι και η UEFA

Την εταιρεία εμπορίας Silk Oil εξαγόρασε η κυπριακή Petrolina, αποκτώντας πρόσβαση στην ελληνική αγορά καυσίμων. Όπως αναφέρει η Καθημερινή, ο όμιλος Petrolina είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου, ελεγχόμενος μετοχικά από την οικογένεια Λευκαρίτη. Στο τέλος του 2019 διέθετε 95 πρατήρια στην Κύπρο και είχε κύκλο εργασιών 323 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 4,1 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2019 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ανέρχονταν σε 144 εκατ. ευρώ.

Η Silk Oil δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών από το έτος 1988 και έχει έδρα τη Ρόδο. Κατέχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων στην Κρήτη και στη Σάμο, για χρήση προϊόντων πετρελαιοειδών και υγραερίου και διατηρεί τέσσερα υποκαταστήματα σε Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Σάμο, μέσω των οποίων προμηθεύει με υγρά καύσιμα όλη την ελληνική επικράτεια. Στις εγκαταστάσεις της (Κρήτη και Σάμο) αποθηκεύει καύσιμα για την εξυπηρέτηση του δικού της δικτύου πελατών, καθώς και καύσιμα άλλων πετρελαϊκών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων και αεροπορικών καυσίμων.

Διαθέτει τετρακόσια δεκατέσσερα σημεία πώλησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα, προμηθεύει κατ’ αποκλειστικότητα πρατήρια καυσίμων που φέρουν το σήμα της, αλλά και ανεξάρτητα πρατήρια, διανομείς πετρελαίου θέρμανσης, βιομηχανικούς πελάτες και πελάτες ναυτιλίας, που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Επιπλέον, οι εργασίες της Silk Oil περιλαμβάνουν δίκτυο βυτιοφόρων οχημάτων, μέσω του οποίου διανέμονται πετρελαιοειδή προϊόντα σε όλη την επικράτεια.

To 2018 η Silk Oil είχε κύκλο εργασιών ύψους 209,3 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημίες ύψους 187,3 χιλ. ευρώ, ενώ πέρυσι ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 194,7 εκατ. και οι καθαρές ζημίες σε 18.000 ευρώ.

Το αντάλλαγμα εξαγοράς έχει συμφωνηθεί σε μέγιστο ποσό 9 εκατ., από το οποίο 7,3 εκατ. καταβλήθηκαν σε μετρητά. Ποσό μέχρι 1,7 εκατ. (ποσό μεσεγγύησης) έχει κατακρατηθεί και ενδέχεται να καταβληθεί εν όλω ή εν μέρει μετά τον καθορισμό της τελικής δίκαιης αξίας (fair value) των καθαρών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Silk Oil. Το νέο επενδυτικό σχήμα έχει στόχο την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου πρατηρίων που φέρουν το σήμα της εταιρείας Silk Oil, την επίτευξη νέων συνεργασιών στον χώρο των πρατηρίων και της βιομηχανικής πελατείας και την επέκταση στον εφοδιασμό πλοίων με πετρέλαιο ναυτιλίας.

Ο... άνθρωπος της UEFA

Η σχέση που προκύπτει με την UEFA είναι ότι ο Μάριος Λευκαρίτης, είναι επίτιμος πρόεδρος της ΚΟΠ και επί σειρά ετών μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA και εκτελεστικός σύμβουλος στην Εταιρείας Petrolina. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει σχέση της συγκεκριμένης αγοράς με την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας