ΚΟΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας το Σάββατο (29/5) το πρωί.

ΚΟΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας ανακοίνωσε πως για το Σάββατο το πρωί είναι προγραμματισμένη έκτακτη Γενική Συνέλευση για τροποποίηση του Καταστατικού της ΚΟΕ, σύμφωνα με το Ν.4726/20.

Η ενημέρωση από την Κολυμβητική Ομοσπονδία της Ελλάδας για την έκτακτη Γενική Συνέλευση που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο (29/5) το πρωί στις εννέα κι εάν δεν υπάρξει απαρτία, θα γίνει μια ώρα αργότερα.

«Έκτακτη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας ZOOM από τα γραφεία της Ομοσπονδίας, σε εφαρμογή της απόφασης του Δ.Σ στις 5 Μαϊου για τροποποίηση του Καταστατικού της ΚΟΕ, σύμφωνα με το Ν.4726/20, πραγματοποιείται αύριο (29/5) με ώρα έναρξης της στις 09.00 και σε περίπτωση μη απαρτίας στις 10.00.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

*Επικύρωση Πρακτικών ΓΣ 28/3/2021

*Ενστάσεις κατά του Πίνακα των αντιπροσώπων

*Εκλογή Προεδρείου ΓΣ

*Τροποποίηση Καταστατικού ΚΟΕ, για εναρμόνιση με διατάξεις του ν.4726/2020

*Άλλα θέματα

Δικαίωμα να μετάσχουν στη ΓΣ έχουν όλα τα σωματεία – μέλη της ΚΟΕ, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του μισού πλέον ενός των σωματείων – μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΚΟΕ.