Εξώδικο του ΑΟΧ Κισσαμικού στην ΕΡΤ για τη Super League 2!

Ο ΑΟΧ Κισσαμικός απέστειλε εξώδικο στην ΕΡΤ, το οποίο κοινοποίησε και στον Υφυπουργό Αθλητισμού. 

Εξώδικο του ΑΟΧ Κισσαμικού στην ΕΡΤ για τη Super League 2!

Επίθεση με στόχο την ΕΡΤ εξαπέλυσε ο ΑΟΧ Κισσαμικός, καθώς της απέστειλε εξώδικο, το οποίο μάλιστα κοινοποίησε και στον Υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη. Η αιτία των δραστικών μέτρων από τους Χανιώτες είναι η μη υπογραφή της σύμβασης με τη Super League 2, ενώ ο σύλλογος δίνει προθεσμία τριών ημερών στους ανθρώπους της δημόσιας τηλεόρασης προκειμένου να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα.

Αναλυτικά οι ανακοίνωση της ομάδας των Χανίων:

«ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ\

Της ΠΑΕ με την επωνυμία «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” που εδρεύει επί της οδού Αναγνώστου Σκαλίδη αριθμ. 111. –Καστέλλι Κισσάμου και εκπροσωπείται νόμιμα κάτοχο ΑΦΜ 997144473.

ΠΡΟΣ

Την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΕ» (ΕΡΤ-ΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα και επί της συμβολής των οδών, Λεωφ. Μεσογείων αριθμ. 136 και Κατεχάκη και εκπροσωπείται νόμιμα, κάτοχο ΑΦΜ. 99476074

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ: Προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου αριθμ. 37 – Μαρούσι.

Ως άριστα γνωρίζετε, την 10η Αυγούστου 2018 καταρτίστηκε μεταξύ Υμών και τις σε αυτό συμβαλλόμενες ΠΑΕ, «Προσύμφωνο Διάθεσης Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων και άλλων Θεμάτων» με τους σε αυτό λεπτομερώς αναγραφόμενους όρους και συμφωνίες.

Δυνάμει του άρθρου 2.3 του άνω Προσυμφώνου και με τίτλο Διάρκεια ισχύος, συμφωνήθηκε ότι : « .... Οι οριστικές Συμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ και θα παρατείνονται αυτοδίκαια και για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 εφόσον η διοργανώτρια αρχή (Super League) αποφασίσει ότι την εν λόγω αγωνιστική περίοδο :

α) Το νυν Πρωτάθλημα της Super League διασπασθεί πλέον σε 2 Πρωταθλήματα ήτοι στη Super League 1 που θα είναι η ανώτατη κατηγορία και θα απαρτίζεται από 14 ομάδες και στη Super League 2 που θα είναι η δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία (μετά τη Super League 1 και πριν τη Football League ) και θα απαρτίζεται από 12 ομάδες οι οποίες θα προκύψουν από τον συνδυασμό των ομάδων που θα υποβιβασθούν από το Πρωτάθλημα της Super League 2018-2019 και ομάδων που θα προβιβασθούν από το πρωτάθλημα της Football League 2018-2019 και β.) διεξαχθούν playoffs στη Super League 1 τουλάχιστον για τις θέσεις 1 έως 6.

Περαιτέρω, δυνάμει του άρθρου 2.4 περίπτωση γ του άνω Προσυμφώνου και με τίτλο Αμοιβή των ΠΑΕ , συμφωνήθηκε ότι : « Για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 (εφόσον κατά τα ανωτέρω παραταθεί η διάρκεια των Οριστικών Συμβάσεων) η ΕΡΤ θα καταβάλλει το ανωτέρω ποσό (πίνακας 1) προσαυξημένο κατά 9.150.000 ευρώ προ ΦΠΑ σε 6 δόσεις καταβλητέες την 1/9/2019, 1//1/2019, 15/1/2010, 1/3/2010, 2/5/2010 και 31/5/2020 με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών. Συγκεκριμένα, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 οι επτά (7) ως άνω αντισυμβαλλόμενες ΠΑΕ θα λάβουν από την ΕΡΤ τα ίδια ως ‘άνω ποσά αμοιβών του Πίνακα 1 (ασχέτως του εάν αγωνίζονται στη Super League 1 ή στη Super League2) και το υπόλοιπο ποσό (ήτοι 9.150.000 ευρώ) θα κατανεμηθεί από την ΕΡΤ ως εξής : α.) Ποσό ευρώ 7.650.000 ισομερώς στις λοιπές ΠΑΕ που θα συμμετέχουν στη Super League 2, εφόσον στο σύνολό τους συμφωνήσουν να παραχωρήσουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα στην ΕΡΤ, ήτοι 850.000 ευρώ ανά ΠΑΕ....»

Επειδή, ήδη έχουν πληρωθεί οι αναφερόμενοι στο άνω Προσύμφωνο , όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύναψη της οριστικής σύμβασης διάθεσης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μεταξύ των Ομάδων που θα μετέχουν στο Πρωτάθλημα της Super League 2 και Εσάς .

Επειδή, η συμμετοχή των Ομάδας των ΠΑΕ, που θα συμμετέχουν στη Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Επειδή, άπασες οι Ομάδες , των ΠΑΕ, που θα συμμετέχουν στη Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 έχουν ήδη στο σύνολό τους αποφασίσει την υπογραφή άμεσα των αντιστοίχων συμβάσεων παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους , με Εσάς.

Επειδή, η συμμετοχή της Ομάδας της ΠΑΕ μας, είναι μεταξύ αυτών που θα συμμετέχουν στη Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 και έχουμε ήδη στο σύνολό μας, αποφασίσει την υπογραφή άμεσα των αντιστοίχων συμβάσεων παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων τους , με Εσάς.

Επειδή, η παντελώς αυθαίρετη καθυστέρηση από μέρους Σας της σύναψης των άνω «Οριστικών Συμβάσεων», θέτει σε μεγάλη αβεβαιότητα τη βιωσιμότητα και την ομαλή λειτουργία του πρωταθλήματος, παρακωλύει τον κατάλληλο προγραμματισμό των ομάδων για τη νέα αγωνιστική περίοδο και ως εκ τούτου δέον όπως λάβετε υπόψη σας ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση δύναται να οδηγήσει σε ζημία μας, για την οποία θα ευθύνεστε εσείς.

Επειδή το έννομο συμφέρον μας, όπως τηρηθούν οι υποχρεώσεις σας, ως τις αναλάβατε με το ανωτέρω Προσύμφωνο, είναι πρόδηλο και αυταπόδεικτο, ως Ομάδα που θα συμμετέχουμε, κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-2020 , στη Super League 2.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντονότατα για την παντελώς αυθαίρετη και καταχρηστική άρνησή σας να υπογράψετε ως είχατε υποχρέωση, τις αντίστοιχες συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ όπως, άμεσα και το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, υλοποιήσετε τις δεσμεύσεις που αναλάβατε με το από 10-8-2018 Προσύμφωνο και υπογράψετε τις αντίστοιχες συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2.

Άλλως, σε περίπτωση αρνήσεώς σας, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ με την παρούσα μας ότι θα ευρεθούμε εις την πολύ δυσάρεστη θέση να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, για την προάσπιση των συμφερόντων μας και την διεκδίκηση με κάθε νόμιμο μέσο πάσης θετικής και αποθετικής ζημίας που ήθελε υποστούμε.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρη στις εκθέσεις επιδόσεώς του.

Χανιά 3-7-2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΚΑΚΗΣ»