Πορτογαλία - Ελβετία: Επέμβαση Κόστα στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Σακίρι

Πορτογαλία - Ελβετία: Επέμβαση Κόστα στην εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Σακίρι