Τυνησία - Γαλλία: Αποδοκιμασίες στην ανάκρουση της Μασσαλιώτιδας

Με πάθος οι Τυνήσιοι τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο, αποδοκιμασίες για τον ύμνο της Γαλλίας