Επιστολή της Super League 2 και της Football League στην ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά

Ζητούν την άμεση υπογραφή της σύμβασης για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων τους για την προσεχή αγωνιστική περίοδο.

Επιστολή της Super League 2 και της Football League στην ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά

Eπιστολή στην ΕΡΤ, μέσω της οποίας ζητούν τον άμεσο ορισμό ημερομηνίας και ώρας όπου θα υπογραφεί η σύμβαση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων της προσεχούς σεζόν, έστειλαν την Τετάρτη (19/6) η Super League 2 και η Football League.

Στην επιστολή προς τη δημόσια ραδιοτηλεόταση επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, μεταξύ υμών και επτά ΠΑΕ-μελών της Super League είχε συναφθεί από 10.08.2018 προσύμφωνο, δυνάμει του οποίου, είχε προβλεφθεί η υποχρέωσή σας να παρέχετε συγκεκριμένα ποσά αμοιβών στις Π.Α.Ε. που θα αγωνίζονται στο πρωτάθλημα της Super League 2 κατά την αγωνιστική περίοδο 2019-20. Η διάρκεια ισχύος του εν λόγω προσυμφώνου έχει ήδη παραταθεί με την από 17.04.2019 τροποποίηση αυτού, έως την 15.06.2019.

Επειδή οι ομάδες βρίσκονται προ της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου, υπάρχει αδήριτη ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού και για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να υπογραφεί η μεταξύ μας σύμβαση παραχώρησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων που αγωνίζονται στην Super League 2 με την ΕΡΤ.

Προ τούτο, παρακαλείσθε, όπως μας ορίσετε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα συνάντησης, ώστε να προβούμε στην υπογραφή οριστικής σύμβασης παραχώρησης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ΠΑΕ της κατηγορίας Super League 2, η οποία θα αφορά την αγωνιστική περίοδο 2019-20».