Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

Ανακοινώθηκαν οι τελευταίες αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών. 

Οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών

Κατά την τελευταία της συνεδρίαση, η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

«Υποχρεώνει την ΠΑΕ Καραϊσκάκης Άρτας να καταβάλει στον Rafael Fernandes Do Nascimento το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (9.579,02 €), με το νόμιμο τόκο των αναφερόμενων στο σκεπτικό κονδυλίων, μέχρι την εξόφληση.

Υποχρεώνει τον ΑΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου 1937 Νέα Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία να καταβάλει στον Ανδρέα Κόκα το συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και πέντε λεπτών (7.573,05 €), εκ του οποίου ποσό 6.588,11 Ευρώ μικτά και ποσό 984,94 Ευρώ καθαρά, με τον νόμιμο τόκο, μέχρι την εξόφληση».