Νέα ΚΥΑ για ταξί και ΙΧ: Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται

Σύμφωνα με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, αυξάνεται ο αριθμός των επιβατών σε ΙΧ και ταξί.

Νέα ΚΥΑ για ταξί και ΙΧ: Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται

Με βάση τη νέα ΚΥΑ, που συνυπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, και έχει ισχύ έως τις 12 Ιουλίου 2020, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις όσον αφορά στα μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.

Για τα ιδιωτικής χρήσης οχήματα:

* Για τα επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο που ίσχυε.

* Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οκτώ ή εννέα θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων που ίσχυε.

Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου βαν οχήματα.

Για τα επαγγελματικής χρήσης οχήματα:

* Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο που ίσχυε.

* Για επιβατηγά οχήματα οκτώ ή εννέα θέσεων, δημόσιας χρήσης (ΕΔΧ ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) οχήματα με οδηγό, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων που ίσχυε.

Εξαιρούνται

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα.

Η χρήση μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό είναι υποχρεωτική στις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα.

Για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.

Κλιματισμός

Ο κλιματισμός συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας