Πανελλαδικές 2020: Οι απαντήσεις στο μάθημα της πληροφορικής από τα Φροντιστήρια ΣΠΟΥΔΗ

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Σπουδή παραθέτει τις απαντήσεις των Πανελληνίων εξετάσεων στο μάθημα της Πληροφορικής.

Πανελλαδικές 2020: Οι απαντήσεις στο μάθημα της πληροφορικής από τα Φροντιστήρια ΣΠΟΥΔΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ & ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ)

ΘΕΜΑ Α

Α1.

 1. ΛΑΘΟΣ
 2. ΣΩΣΤΟ
 3. ΣΩΣΤΟ
 4. ΛΑΘΟΣ
 5. ΣΩΣΤΟ

Α2.

α.Βιβλίο μαθητή σελ. 165 -166

β.Βιβλίο μαθητή σελ. 182

γ.Βιβλίο μαθητή σελ. 131

Α3.α.

 1. 3
 • Ο δείκτης top δείχνει την κορυφή της στοίβας. Άρα η στοίβα περιέχει 3 στοιχεία, οπότε πρέπει να γίνουν 3 απωθήσεις.

β.i. 2

ii.Ο δείκτης front έχει την τιμή 3 και ο δείκτης rear έχει την

τιμή 4. Έτσι η ουρά περιέχει 2 στοιχεία. Άρα πρέπει να

γίνουν 2 εξαγωγές.

Α4.

α.i)3, ii)0, iii)1

β.Α+8 (ή Α+9)

ΘΕΜΑ Β

Β1.

ΑΝ χ= 7 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Α'

ΑΛΛΙΩΣ_Α Ν Χ= 11 ή Χ =13 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Β'

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ χ < 2 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Γ'

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Χ >= 50 ΚΑΙ Χ<= 100 ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ 'Δ'

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'Ε'

ΤΕΛΟΣ ΑΝ

B2.

 • ΑΛΗΘΗΣ
 • 2
 • n mod i
 • ΨΕΥΔΗΣ
 • ΠΡΩΤΟΣ =ΨΕΥΔΗΣ (ή ΟΧΙ ΠΡΩΤΟΣ)

ΘΕΜΑ Γ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΓ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ !Γ1 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: S, ΟΒ, Β, Υ, SΚ, ΚΟΣΤΟΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΠΛ1000, ΠΛ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ: ΑΠ

ΑΡΧΗ

ΠΛ1000 ß 0

ΠΛ ß 0

S_Κ ß 0

ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΟ ΟΡΙΟ ΒΑΡΟΣ' !Γ2 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΒ

ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ

& ΦΟΡΤΩΜΕΝΑ'

ΔΙΑΒΑΣΕ S

ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ S< ΟΒ

Υ ß ΟΒ –S! Γ3 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ

&ΕΙΝΑΙ:',Υ

ΓΡΑΨΕ 'ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)'

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ

ΟΣΟ ΑΠ ='ΝΑΙ' ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΕ ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ'

ΔΙΑΒΑΣΕ Β

ΑΝ Β <= Υ ΤΟΤΕ

SßS+ Β

ΑΝ Β<= 500 ΤΟΤΕ

ΚΟΣΤΟΣ ß 0. 5*Β

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Β <= 1500 ΤΟΤΕ

ΚΟΣΤΟΣ ß 500 * 0.5 + (Β-500) * 0.3

ΑΛΛΙΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ß 500 * 0.5 + 1000*0.3 +(Β-1500) *0.1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ ΚΟΣΤΟΣ

SΚ ßSΚ + ΚΟΣΤΟΣ

Υ ß ΟΒ –S

ΑΝ Β> 1000 ΤΟΤΕ

ΠΛ 1000 ß ΠΛ1000 + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΔΕΜΑ ΔΕ ΧΩΡΑΕΙ' ΠΛ ß ΠΛ +1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΑΚΟΜΑ

&ΕΙΝΑΙ:', Υ

ΓΡΑΨΕ ' ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΔΕΜΑ; (ΝΑΙ/ΟΧΙ)'

ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΠ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Γ4 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΑ 1000 ΚΙΛΑ

&ΕΙΝΑΙ:', ΠΛ1000

ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΤΩΘΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ', ΠΛ ΓΡΑΨΕ 'ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ', SΚ

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑ_Δ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ! Δ1 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Π[20], ΑΠ[20,100], Α

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, ΠΛ[20], Κ , ΜΑΧ

ΑΡΧΗ

!Δ2 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ'

ΔΙΑΒΑΣΕ Π[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

Jß 1

ΓΡΑΨΕ 'ΔΩΣΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ'

ΔΙΑΒΑΣΕ Α

ΟΣΟ Α<>'ΤΕΛΟΣ' ΚΑΙ J< = 100 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

ΑΠ[Ι,J] ß Α

JßJ + 1

ΑΝ J<= 100 ΤΟΤΕ

ΔΙΑΒΑΣΕ Α

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΙΑ Κ ΑΠΟ J ΜΕΧΡΙ 100

ΑΠ[Ι,Κ] ß 'Χ'

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ3 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

ΠΛ[Ι] ß0

ΓΙΑ J ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100

ΑΝ ΑΠ[Ι,J] = 'Θ' ΤΟΤΕ

ΠΛ[Ι] ßΠΛ[Ι] + 1

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΑΧ ß ΠΛ[1]

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20

ΑΝ ΠΛ[Ι]> ΜΑΧ ΤΟΤΕ

ΜΑΧ ß ΠΛ[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ:'

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

ΑΝ ΠΛ[Ι]= ΜΑΧ ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ Π[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

!Δ4 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΚΑΛΕΣΕ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (Π, ΠΛ)

ΓΡΑΨΕ 'ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ &ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΕΙΝΑΙ:'

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

ΓΡΑΨΕ Π[Ι]

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

! Δ5 ΕΡΩΤΗΜΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (Π,ΠΛ)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:Π[20],ΤEMP2

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ι, J, ΠΛ[20],ΤEMP1

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 20

ΓΙΑ J ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ Ι ΜΕ ΒΗΜΑ -1

ΑΝ ΠΛ[J] > ΠΛ[J-1 ] ΤΟΤΕ

ΤEMP1 ß ΠΛ[J]

ΠΛ[J] ß ΠΛ[J-1]

ΠΛ[J-1]ßΤEMP1

ΤEMP2ß Π[J]

Π[J]ß Π[J-1]

Π[J-1] ßΤEMP2

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝΠΛ[J]= ΠΛ[J-1] TOTE

AN Π[J]< Π[J-1] ΤΟΤΕ

ΤEMP2 ß Π[J]

Π[J] ßΠ [J-1]

Π [J-1] ß ΤEMP2

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ

Σκλάβαινα Βασιλική

Κουκόσιας Δημήτρης

Τούμπουρος Βασίλης