Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Αλεξάνδρας και στην Ακαδημίας λόγω εργασιών

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην Ακαδημίας λόγω εργασιών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Αλεξάνδρας και στην Ακαδημίας λόγω εργασιών

Αναλυτικά οι ανακοίνωσεις της Αστυνομίας:

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επαναφοράς μικροφθορών σε φρεάτια, στις 20 και 21.06.2020, κατά τις ώρες 07.30΄ έως 15.00΄ και 17.30΄ έως 21.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην άκρα αριστερή λωρίδα της Λ. Αλεξάνδρας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, στα εξής σημεία:

  • Έναντι Πλατείας Αιγύπτου, πλησίον της οδού Μαυρομματαίων.
  • Στο ύψος του ο.α. 26 αυτής.
  • Έναντι της οδού Μπούσγου.
  • Στο ύψος της οδού Ψαλλιδά.
  • Στο ύψος της οδού Χρυσολωρά.
  • Στο ύψος της Πλατείας Αργεντινής, πλησίον της οδού Λασκάρεως.
  • Στο ύψος του γηπέδου Απόστολος Νικολαΐδης, πλησίον της οδού Κυριακού.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 20-06-2020 έως 15-08-2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, θα πραγματοποιηθεί τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων της αριστερής λωρίδας της οδού Ακαδημίας, περιοχής Δήμου Αθηναίων, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Θεμιστοκέους έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ζωοδόχου Πηγής.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.