Ουρές στα διόδια το πρωί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Ουρές αυτοκινήτων είχαν σχηματιστεί το πρωί στα διόδια Αφιδνών, ενώ σε αντίθεση ομαλά κινήθηκε η κατάσταση στα διόδια Ελευσίνας

Ουρές στα διόδια το πρωί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Κυκλοφορική συμφόρηση επικράτησε το πρωί στα διόδια των Αφιδνών αφού ήταν η πρώτη μέρα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων και οι πολίτες μπορούσαν να ταξιδεύσουν σε άλλο νομό ανεξαρτήτως κατοικίας.

Σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές από αυτοκίνητα και η τροχαία έκανε ότι ήταν δυνατόν ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Αντίθετα σε σχέση με τα διόδια των Αφιδνών σε αυτά των Αθηνών-Κορίνθου η κατάσταση ήταν αρκετά καλή και η τροχαία δεν χρειάστηκε να επέμβει.