Κορονοϊός: Νέο ωράριο λειτουργίας των σούπερ-μάρκετ

Αυτό είναι το νέο ωράριο λειτουργίας στα σούπερ μάρκετ, το οποίο θα έχει διάρκεια έως και την 9η Μαϊου, για τους Έλληνες πολίτες. 

Κορονοϊός: Νέο ωράριο λειτουργίας των σούπερ-μάρκετ

Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Αριθμ. 40587/ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 1546/22-04-2020

Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ αποφασίζουμε: Νέο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ έως 09-05-2020 odigostoupoliti 23/04/2020 Εμπόριο - Εμπορικά καταστήματα Καταναλωτής - Προστασία Νέα - Επικαιρότητα Συχνή Χρήση Υγεία κορονοϊός, νέος κοροναϊός, σούπερ μάρκετ, τρόφιμα, ωράριο λειτουργίας

Νέο ωράριο λειτουργίας των σούπερ μάρκετ έως 09-05-2020

Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Αριθμ. 40587/ 2020 – ΦΕΚ Τεύχος B 1546/22-04-2020
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφίμων (super market) από το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 έως και το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020 διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 21:00

β) Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.

Άρθρο 2

Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροποποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεότερη όμοια, εφόσον κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Άρθρο 3

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα της παρούσας.Η μη συμμόρφωσή επισύρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 12 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α’ 202), καθώς και την επιβολή προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου εικοστού δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.