Οι ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020 θα καταβληθούν έως 20 Μαρτίου

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του Ιανουαρίου 2020 τον Μάρτιο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2020 θα καταβληθούν έως 20 Μαρτίου

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εργασίας στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι, θα καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2020 μέχρι 20 Μαρτίου 2020

Οι εισφορές του Ιανουαρίου 2020 θα υπολογιστούν για τους εν λόγω ασφαλισμένους με το νέο σύστημα υπολογισμού που καθιερώνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Περαιτέρω βάσει του νέου νομοσχεδίου, ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτηση του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατώτερη αυτής.

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στις 27 Φεβρουαρίου 2020 και από την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η εφαρμογή για την ηλεκτρονική επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας.

Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.