Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Νέες αιτήσεις για όλους - Πότε λήγει η προθεσμία

Οι δύο επιλογές που έχουν οι καταναλωτές - Τι σχέση έχει το Κοινωνικό Μέρισμα - Δείτε που θα γίνουν οι αιτήσεις

Κοινωνικό τιμολόγιο ΔΕΗ: Νέες αιτήσεις για όλους - Πότε λήγει η προθεσμία

Κοινωνικό τιμολόγιο με νέες αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν απαραίτητα οι δικαιούχοι. Μάλιστα έχουν προθεσμία ένα μήνα για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων. Οι αιτήσεις σύμφωνα τον νόμο θα πρέπει να κατατεθούν μετά την λήξη της προθεσμίας για τις φορολογικές δηλώσεις. Μπορείτε να καταθέσετε τις σχετικές αιτήσεις ΕΔΩ.

Στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/892/152 (ΦΕΚ Β΄ 1403/01.02.2018), άρθρο 3, παράγραφος 4, αναφέρεται:

120 δόσεις: 12 ερωτήσεις-απαντήσεις σχετικά με τη ρύθμιση

«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός ενός (1) μηνός από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ. Εφόσον από τη διαδικασία αυτή προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης σε άλλη κατηγορία τότε ο δικαιούχος μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή. Εάν προκύψει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης σε καμία κατηγορία ή δεν υποβληθεί αίτηση τότε το Κ.Ο.Τ. παύει να ισχύει από την επόμενη ημέρα της λήξης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου….».

Παράταση των οφειλών προς τις ΔΟΥ σε δήμους που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές

Οι δύο επιλογές

Για τους καταναλωτές υπάρχουν δύο επιλογές για να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. Το ΚΟΤ Α και το ΚΟΤ Β. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεστε σε περίπτωση που λαμβάνετε ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλελεγγύης). Στην δεύτερη ομάδα όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Η κατηγορία ΚΟΤ Α

Για να ενταχθεί κάποιος στην πρώτη κατηγορία (ΚΟΤ Α), στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης). Πρέπει να έχει εγκριθεί το τελευταίο δίμηνο. Η διαδικασία μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από το σπίτι.Οι αιτήσεις γίνονται μετά το τέλος των φορολογικών δηλώσεων.

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Β εξετάζονται εκ νέου τα προβλεπόμενα κριτήρια. Ανεξάρτητα μάλιστα αν κάποιος κρίθηκε δικαιούχος Κοινωνικού Μερίσματος.