Τα ποσοστά ανά επικράτεια και οι σταυροί στους υποψήφιους

Δείτε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών. Τα ποσοστά ανά επικράτεια και οι σταυροί στους υποψήφιους

Τα ποσοστά ανά επικράτεια και οι σταυροί στους υποψήφιους

Δείτε την καταμέτρηση των ψήφων ανά επικράτεια και τους σταυρούς προτίμησης που πήρα οι υποψήφιοι με όλα τα κόμματα, μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και με την υποστήριξη της Singularlogic.

Πατώντας στα βελάκια τις εκλογικές περιφέρειες και μετά πάνω δεξιά την ενότητα υποψήφιοι μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία για κάθε κόμμα και για τους υποψήφιους που εκλέγονται ή όχι.

Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά για κάθε τμήμα, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών https://ekloges.ypes.gr/