Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό;

Ο Economist δημοσίευσε έρευνα για τα πιο επικίνδυνα ναρκωτικά και στην κουρφή της λίστας βρίσκεται το πιο διαδεδομένο.

Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό;

«Μερικά ναρκωτικά τα οποία σε Παγκόσμιο επίπεδο αναφέρονται ως πολύ επικίνδυνα είναι περισσότερα ακίνδυνα από το αλκοόλ και τον καπνό», αναφέρει στον πρόλογό του το άρθρο.

Το δημοσίευμα συνεχίζει: «Γιατί το αλκοόλ είναι νόμιμο ενώ μερικές άλλες τοξικές ουσίες όχι; Αυτή είναι η βασική ερώτηση της έρευνας που παρουσίασε η Παγκόσμια Επιτροπή για την πολιτική των Ναρκωτικών, μια ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελείται από 26 πρώην προέδρους και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων.

Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά τα στοιχεία που παραθέτουν οι επιστήμονες η υπάρχουσα νομοθεσία των ναρκωτικών δεν έχει λόγο ύπαρξης. Μάλιστα, η Επιτροπή κατηγορεί τον ΟΗΕ για το σύστημα της ταξινόμησης επικινδυνότητας των ναρκωτικών που επικαλείται και το οποίο έχει ταξινομήσει περί τις 300 ψυχοτρόπες ουσίες ανάλογα με τις βλάβες και τα οφέλη που προκαλούν.

Στο σχεδιάγραμμα που συνοδεύει το θέμα, πιο επικίνδυνο ναρκωτικό αναφέρεται το αλκοόλ, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η ηρωίνη. Ακολουθούν κατά σειρά το κρακ, η μεθαμφεταμίνη, η κοκαΐνη, ο καπνός, η αμφεταμίνη, η βενζοδιαζεπίνη η κάνναβη, η κεταμίνη, η μεθαδόνη, το έκστασι, το LSD και τέλος τα μανιτάρια.

Δείτε το σχεδιάγραμμα: