Υπολογισμός μορίων: Η εφαρμογή για να μετατρέψετε βαθμούς σε μόρια

Οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων 2019 ανακοινώθηκαν και δείτε πόσα μόρια έχετε συγκεντρώσει

Υπολογισμός μορίων: Η εφαρμογή για να μετατρέψετε βαθμούς σε μόρια

Πανελλήνιες 2019 και οι βαθμολογίες των υποψηφίων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ανακοινώθηκαν. Πλέον, οι υποψήφιοι μπήκαν στη διαδικασία μετατροπής των βαθμών τους σε μόρια.

Η ΟΕΦΕ έχει φροντίσει ήδη με μια εφαρμογή που κάνει ακριβώς αυτό. Μετατρέπει τους βαθμούς των πανελλαδικών σε μόρια.

Βαθμολογίες Πανελληνίων 2019: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα - Δείτε τα

Με το νέο Εξεταστικό Σύστημα που εφαρμόζεται για πρώτη φορά φέτος δεν είναι κάτι απλό. Με την εφαρμογή επιλέγετε τον Προσανατολισμό και τα εξεταζόμενα μαθήματα και ως γραπτό βαθμό γράφετε στη σχετική θέση το βαθμό του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

Για τους δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε την τελεία ως υποδιαστολή.

Δείτε εδώ το την online εφαρμογή της ΟΕΦΕ.

Για τα ειδικά μαθήματα του Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου, όπως και για την Αρμονία και τον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων, ο βαθμός που πρέπει να καταχωρήσετε στην παρακάτω φόρμα είναι ο Μέσος Όρος των βαθμών στα δύο μαθήματα, στην εικοσάβαθμη κλίμακα με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.