Πανελλήνιες Εξετάσεις - ΣΠΟΥΔΗ: Ο σχολιασμός των θεμάτων σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία (6/6)

Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023 - Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός «ΣΠΟΥΔΗ» σχολιάζει τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές την Τρίτη (6/6).

Πανελλήνιες Εξετάσεις - ΣΠΟΥΔΗ: Ο σχολιασμός των θεμάτων σε Μαθηματικά, Βιολογία και Αρχαία (6/6)

Σχολιασμός στα θέματα των Μαθηματικών Γενικού Λυκείου

Τα θέματα των Μαθηματικών χαρακτηρίζονται ποιοτικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας με τα οποία οι καλά προετοιμασμένοι Υποψήφιοι θα ανταμειφθούν με υψηλή βαθμολογική επίδοση.

Το Θέμα Α, όπως συνηθίζεται, αφορούσε θεωρητική προσέγγιση της ύλης και προερχόταν από το σχολικό βιβλίο.

Το Θέμα Β, ήταν σε γενικές γραμμές εύκολο θέμα το οποίο οι Υποψήφιοι αντιμετώπιζαν με άνεση.

Το Θέμα Γ ήταν δυσκολότερο από το Β χρειαζόταν αποδεικτικές διαδικασίες ενώ απαιτητικότερο ήταν το Γ4.

Το Θέμα Δ ανταποκρινόταν στη φυσιογνωμία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τα ερωτήματα Δ1 και Δ2 να είναι αναμενόμενης δυσκολίας ενώ τα Δ3 και Δ4 έχουν εκείνες τις δυσκολίες που θα διαφοροποιήσουν τους πολύ καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Σχολιασμός στα θέματα της Βιολογίας

Τα θέματα της Βιολογίας ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και κάλυπταν μεγάλο τμήμα της εξεταστέας ύλης. Οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφιοι μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή επίδοση.

Τα Θέματα Α και Β θεωρούνται σε γενικές γραμμές απλά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις, κάλυπταν σημαντικά τμήματα από τη νέα ύλη και ένας μαθητής που είχε μελετήσει το σχολικό βιβλίο μπορούσε να πάρει με άνεση όλες τις μονάδες.

Το Θέμα Γ ακολουθεί την κλασική μορφή των Πανελλαδικών Εξετάσεων και απαιτεί συνδυαστική σκέψη.

Το Θέμα Δ ενώ έχει πολλά ζητούμενα και μεγάλο όγκο απαντήσεων αυτά είναι σαφή και εύκολα.

Τα Θέματα Γ και Δ λοιπόν που συνήθως δημιουργούν προβλήματα στους Υποψηφίους παρουσιάζουν και φέτος κάποιες δυσκολίες.

Σχολιασμός στα θέματα των Αρχαίων Ελληνικών

Το διδαγμένο κείμενο αποτελούνταν από δύο αποσπάσματα που προέρχονταν από το έργο Πολιτικά του Αριστοτέλη. Οι ερωτήσεις που συνόδευαν το διδαγμένο κείμενο χαρακτηρίζονται απλές και αναμενόμενες ενώ περισσότερο απαιτητικό στην επεξεργασία του χαρακτηρίζεται το παράλληλο κείμενο.

Το αδίδακτο κείμενο ήταν ένα απόσπασμα από το έργο του Πλάτωνα Θεάγης. Όπως συμβαίνει με κάθε απόσπασμα από έργο του Πλάτωνα έτσι και εδώ η μετάφραση ήταν απαιτητική και αφορούσε μεγαλύτερο τμήμα του κειμένου απ΄ ό,τι στο παρελθόν ενώ κατάλληλες και συμβατές με το πνεύμα της εξέτασης ήταν οι ασκήσεις της γραμματικής. Όσον αφορά στο συντακτικό οι ασκήσεις δεν χαρακτηρίζονται δύσκολες, παρόλο που υπάρχει πλάγιος λόγος ο οποίος σε γενικές γραμμές πάντα δυσκολεύει τους μαθητές.