Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προθεσμία μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των δικαιολογητικών

Μέχρι την Παρασκευή (23/9) θα έχουν προθεσμία οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τα δικαιολογητικά τους στην ΑΑΔΕ

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Προθεσμία μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου για την υποβολή των δικαιολογητικών

Προθεσμία µέχρι την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν έχουν υποβάλει ακόμα τα δικαιολογητικά τους στην ΑΑΔΕ. Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις δεν το πράξουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία θα κληθούν από τη φορολογική διοίκηση να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν μέσω των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής. Όσοι εξ αυτών υποβάλουν εντός της προθεσμίας τα δικαιολογητικά τούς παρέχεται η δυνατότητα να αποπληρώσουν το επιστρεπτέο τμήμα εφάπαξ και με επιπλέον έκπτωση 15%.

Για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε μετά τη 15η Ιουλίου 2022 και:

α) Εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση, μαζί με την τρέχουσα δόση αυτού.

β) Εφόσον η βεβαίωση ολοκληρώνεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, τυχόν μηνιαίες δόσεις που προηγούνται της βεβαίωσης καθίστανται καταβλητέες την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται η βεβαίωση.

Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν τα υποβάλουν θα κληθούν να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού που έλαβαν.

Παράλληλα, για τους ως ανωτέρω δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον η εφάπαξ καταβολή πραγματοποιηθεί έως και τις αντίστοιχες ημερομηνίες καταβολής και εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο έως και την 23η Σεπτεμβρίου 2022, υπό την προϋπόθεση και της τήρησης των όρων των αποφάσεων.
Υπενθυμίζεται ότι για δικαιούχους για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώθηκε έως και τη 15η Ιουλίου 2022, η πρώτη δόση ήταν καταβλητέα έως και την 29η Ιουλίου 2022, ημερομηνία μέχρι την οποία ίσχυε και η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής με έκπτωση 15%.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ αποστέλλεται και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (myAADE) στην επιλογή Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές, καθώς και αναλυτική αποτύπωση, σε ψηφιακό αρχείο, των κύκλων ενίσχυσης για τους οποίους έχει πραγματοποιηθεί βεβαίωση από την πλατφόρμα myBusinessSupport.

Πηγή: kathimerini.gr