Πανελλήνιες 2022: Τι ισχύει φέτος με τον συντελεστή βαρύτητας - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι μεταβολές στους συντελεστές βαρύτητας σημαίνουν ότι σχεδόν σε κάθε τμήμα που διεκδικεί ο υποψήφιος στο μηχανογραφικό δελτίο, ο μέσος όρος επίδοσής του θα μεταβάλλεται ανάλογα με το συντελεστή που προβλέπει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα.

Πανελλήνιες 2022: Τι ισχύει φέτος με τον συντελεστή βαρύτητας - Αναλυτικά παραδείγματα

Ο υπολογισμός των μορίων για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια αλλάζει ραγδαία φέτος, καθώς τα ίδια τα τμήματα ορίζουν το συντελεστή βαρύτητας ανά μάθημα και στα τέσσερα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Τα περισσότερα τμήματα, προχώρησαν σε διαφοροποιήσεις, πριμοδοτώντας το καθένα τα μαθήματα που επιθυμούσε.

Ορισμένα επέλεξαν να μη δώσουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας σε κάποιο μάθημα, ισομοιράζοντας το ποσοστό και στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα όλες τις Ιατρικές, που έδωσαν στο κάθε μάθημα συντελεστή βαρύτητας 25%.

Πηγή: cnn.gr