Φορολογία: Πέντε μέτρα «ανάσες» για τις επιχειρήσεις

Με πέντε μέτρα που μειώνουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις επιχειρεί η κυβέρνηση το 2022 να προσφέρει στήριξη αλλά και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη στην οποία ποντάρει για την τόνωση των φορολογικών εσόδων.

Φορολογία: Πέντε μέτρα «ανάσες» για τις επιχειρήσεις

Μια σειρά από πέντε νέα μέτρα που στόχο έχουν την ενίσχυση των επιχειρήσεων αναμένεται να ισχύσουν από φέτος με βάση τα όσα έχουν αναφέρει τόσο ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο αναπληρωτής υπουργός Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Μείωση φόρου

Έτσι ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις μειώνεται κατά 2% ενώ κατά 3 μονάδες μειώνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές που αφενός μειώνουν το μη μισθολογικό κόστος κι αφετέρου αυξάνουν το εισόδημα των εργαζομένων.

Προκαταβολή φόρου

Μειώνεται, επίσης, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) από εκατό τοις εκατό (100%), που ισχύει κανονικά, το ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Τα ανωτέρω ισχύουν για την προκαταβολή φόρου που βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 και επόμενων.

ΦΠΑ σε συγκεκριμένες υπηρεσίες

Επίσης στήριξη στην ανταγωνιστικότητα μιας σειρά επιχειρήσεων προσφέρει και η παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των κινηματογράφων μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Όπως και η παράταση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ, από το 24%, στο 13% στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και σε όσες σχολές χορού δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ για τις ζωοτροφές στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, και μάλιστα σε μόνιμη βάση.

Πράσινες δαπάνες

Επίσης σημαντική παράμετρος για τη στήριξη των επιχειρήσεων και η πρόβλεψη ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

Συγχωνεύσεις

Επίσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται μειώνεται ο οφειλόμενος φόρος κατά 30% για τρία χρόνια. Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία προσφέρονται φορολογικά κίνητρα με σκοπό τη διευκόλυνση των συνενώσεων, των πάσης φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών και συνεργασιών των μικρών και (σε ό,τι αφορά τις συνενώσεις) μεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων σε πλήρη αρμονία με τον εταιρικό νόμο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

Επίσης το μέτρο μείωσης του φόρου ισχύει και για τις ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Ο Πρωθυπουργός

Να σημειωθεί ότι στη δέσμη μέτρων για την οικονομία το 2022 αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα social media, σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για στήριξη εισοδήματος και επενδύσεων, όπως επίσης για στήριξη των νέων, αλλά και για τον μετασχηματισμό της οικονομίας.

Πηγή: News247.gr