Σε ΤΕΡΝΑ-ΘΕΜΕΛΗ η επέκταση του Αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό

Η Αττικό Μετρό κατακύρωσε την εργολαβία στην κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΘΕΜΕΛΗ, για την επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό.

Σε ΤΕΡΝΑ-ΘΕΜΕΛΗ η επέκταση του Αμαξοστασίου Τραμ στο Ελληνικό

Οριστικοποιήθηκε η ανάληψη του έργου για την επέκταση του αμαξοστασίου του Τραμ στο Ελληνικό. Η Αττικό Μετρό κατακύρωσε την εργολαβία στην κοινοπραξία ΤΕΡΝΑ-ΘΕΜΕΛΗ με ποσοστό 17,20% η οποία γίνεται προσωρινός ανάδοχος του έργου.

Τώρα τα επόμενα βήματα είναι η συγγραφή της σύμβασης, η αποστολή της προς έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η υπογραφή της από την Αττικό Μετρό και την κοινοπραξία των δύο παραπάνω εταιρειών.

Να θυμίσουμε πως συνολικά 4 σχήματα είχαν δώσει προσφορές (τρίτη ήταν η ΑΒΑΞ με 11% και τέταρτη η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με 9,1%.) Αρχικά είχε μειοδοτήσει η Ομάδα Κατασκευών η οποία όμως στη συνέχεια αποκλείστηκε λλογω ελλείψεων. Η Κ/Ξ ΤΕΡΝΑ-ΘΕΜΕΛΗ το ανέλαβε ως αμέσως επόμενο στη σειρά μειοδοσίας.
Απαραίτητο έργο

Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 1η και 2α Μαρτίου 2021 ύστερα από τρεις αναβολές. Οι παρατάσεις δόθηκαν ύστερα από σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων να συμμετάσχουν σχημάτων.

Πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο το οποίο θα αυξήσει τη χωρητικότητα του αμαξοστασίου για να μπορούν να σταθμεύουν τα 25 νέα Τραμ της Alstom τα οποία ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Αττικό Μετρό.

Η αξία του έργου εκτιμήθηκε σε 18,2 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ: 14,75 εκατ.ευρώ). Η αρχική δημοπράτηση είχε προγραμματιστεί για τις 18 Νοεμβρίου 2020.

Η διάρκεια του έργου εκτιμήθηκε σε 790 ημέρες (κάτι περισσότερο από 26 μήνες) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Εφόσον τα έργα ξεκινήσουν την Άνοιξη, η επέκταση θα έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2022.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πράξη «Δυτική επέκταση του τραμ στον Πειραιά — Β’ φάση», που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. «Αττική» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020 (ενάριθμο έργο Π.Δ.Ε.: 2016ΕΠ08510130).
Ταυτότητα του Έργου

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες και εργασίες έργων πολιτικού μηχανικού, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων, που αφορούν:

— στην κατασκευή νέου μεταλλικού κτιρίου / στεγάστρου, ανοικτού περιμετρικά, διαστάσεων περίπου 70 m x 43 m, σε νέο χώρο εμβαδού 5 περίπου στρεμμάτων, παρακείμενο στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο τραμ, που θα εξυπηρετεί την εναπόθεση 22 νέων οχημάτων τραμ σε 11 παράλληλες νέες τροχιές, σε έρμα και σε σκυρόδεμα, με λειτουργικό μήκος εναπόθεσης 2 οχημάτων η κάθε μία.

Οι νέες τροχιές θα συνδεθούν με τις υφιστάμενες τροχιές του αμαξοστασίου, μέσω νέων σιδηροδρομικών διακλαδώσεων / αλλαγών στα άκρα αυτών, ενώ θα επεκταθεί αντίστοιχα και ο εναέριος ροηφόρος αγωγός 750 V DC, για να εξασφαλίσει την ομαλή κίνηση των συρμών στις νέες τροχιές.

Ενδιάμεσα των τροχιών, κάτω από το στέγαστρο, θα κατασκευασθούν οι απαιτούμενες πλατφόρμες μικρού ύψους, που θα χρησιμοποιούνται ως πρόσβαση για τον καθαρισμό των οχημάτων. Λόγω της επέκτασης του αμαξοστασίου και της διαχείρισης τού αυξημένου σε αριθμό στόλου των οχημάτων τραμ, θα απαιτηθεί επέκταση και αναβάθμιση ορισμένων ηλεκτρομηχανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων στο υφιστάμενο αμαξοστάσιο,

— πρόσθετες εργασίες εντός του υφιστάμενου κτιρίου συνεργείου, για τη δημιουργία 2 νέων ορυγμάτων επίσκεψης – επισκευών και κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, που προκύπτουν από την επέκταση τού αμαξοστασίου και την προμήθεια των νέων συρμών.

Πηγή: www.ypodomes.com