Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Προς δημοπράτηση η επέκταση από Άγιο Νκόλαο μέχρι τη Σητεία

Στα 320 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται το κόστος για την κατασκευή της επέκτασης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Προς δημοπράτηση η επέκταση από Άγιο Νκόλαο μέχρι τη Σητεία

Η επέκταση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία θα κοστίσει 320 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα αυτά θα κατασκευαστούν με δαπάνες του δημοσίου και έχουν ήδη πάρει περιβαλλοντική έγκριση. Το συγκεκριμένο έργο εκτείνεται από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.


Το οδικό τμήμα μήκους 32,2 χιλιομέτρων έχει χωριστεί σε τρία υποτμήματα.

1. Υποτμήμα Καλό χωριό – Γέφυρα Φρουζή μήκους 5,7 χλμ: 70 εκατομμύρια ευρώ.
2. Υποτμήμα Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχιάς Άμμου μήκους 5,7 χλμ: 50 εκατομμύρια ευρώ
3. Υποτμήμα Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς μήκους 20,8 χλμ: 200 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και τα τρία έργα διαθέτουν εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η χάραξη είναι προσδιορισμένη και οριστικοποιημένη.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται, στο τμήμα Άγιος Νικόλαος – Σητεία η αδειοδοτημένη χάραξη προβλέπει κατασκευή οδού δίιχνης διατομής χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα που κρίνεται απόλυτα επαρκής για τον υφιστάμενο και τον μελλοντικό κυκλοφοριακό φόρτο.

Ποια έργα είναι ώριμα προς δημοπράτηση

Σε αυτή τη φάση τα ώριμα προς δημοπράτηση υποτμήματα είναι το υποτμήμα Καλό χωριό – Γέφυρα Φρουζή και το υποτμήμα Γέφυρα Φρουζή – Παράκαμψη Παχιάς Άμμου. Για τα υποτμήματα αυτά προωθείται η ολοκλήρωση της εκπόνησης των μελετών προκειμένου να αποκτήσουν ωριμότητα δημοπράτησης κατά το άρθρο 49 του ν. 4412/16.

Αμέσως μετά και αφού προηγούμενα ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, θα προκηρυχθούν ως κλασικά Δημόσια Έργα.

Για το υποτμήμα Καβούσι – Αυχένας Αγκαθιάς το οποίο παρουσιάζει πολύ υψηλό προϋπολογισμό δημοπράτησης λόγω του μεγάλου πλήθους τεχνικών έργων (σήραγγες, γέφυρες κλπ), ο προγραμματισμός υλοποίησης του θα αποφασιστεί μετά τον προγραμματισμό της ολοκλήρωσης των υπολειπομένων μελετών και ερευνών και σε συνάρτηση με την ένταξή του σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ανάγκη ανασχεδιασμού για το Παχειά Άμμος-Ιεράπετρα

Τέλος για το τμήμα Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα (το οποίο δεν αποτελεί τμήμα του ΒΟΑΚ) όπου η εγκεκριμένη μελέτη προβλέπει την κατασκευή τετράιχνου αυτοκινητοδρόμου ο οποίος συνδέεται με το τμήμα Άγιος Νικόλαος- Σητεία του ΒΟΑΚ, του οποίου η μελέτη έχει εκπονηθεί με δίιχνη διατομή.

Είναι προφανές, σημειώνεται στο έγγραφο, ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξής του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα θα προσκρούσει στα αυστηρά κριτήρια της Οδηγίας 207/2015 της Ε.Ε. σχετικά με τους απαιτούμενους δείκτες βιωσιμότητας των οδικών έργων.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση θα απαιτείται ανασχεδιασμός του τμήματος Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα προκειμένου να είναι εφικτή η ένταξή του σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Τα τμήματα του ΒΟΑΚ

Να θυμίσουμε ότι σήμερα για τον ΒΟΑΚ τα υπό δημοπράτηση τμήματα είναι α) ως έργο παραχώρησης το τμήμα Χανιά-Ηράκλειο-Χερσόνησος, β) ως έργο ΣΔΙΤ το τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτηση ως δημόσιο έργο του τρίτου τμήματος από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Τα τρία παραπάνω έργα του τέταρτου τμήματος από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία θα πρέπει πρώτα να περάσουν τον σκόπελο της εύρεσης χρηματοδότησης για να μπορέσουν στη συνέχεια να οδεύσουν προς υλοποίηση.