Τα σχέδια για το «νέο Hilton» και η σχέση με τη νέα επένδυση στη Βούλα

Το σχέδιο για το «νέο Hilton», ένα κτίριο μεικτής χρήσης με δωμάτια υψηλών προδιαγραφών και πολυτελείς κατοικίες και πώς οι ένοικοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα, μέσω των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Βούλα.

Τα σχέδια για το «νέο Hilton» και η σχέση με τη νέα επένδυση στη Βούλα

ΧίλτονΒούλα για αναψυχή. Αυτό είναι το concept που επεξεργάζονται οι άνθρωποι της ΤΕΜΕΣ, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός παραθαλάσσιου χώρου για τους ενοίκους του νέου προορισμού στο κέντρο της Αθήνας.

Τι εννοούν όμως με τη φράση “νέος προορισμός στο κέντρο της Αθήνας” μιλώντας για το Hilton; Πρόθεση της ΤΕΜΕΣ, που ελέγχει πλέον το 51% της Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., η οποία με τη σειρά της έχει το ξενοδοχείο Hilton, είναι να το μετατρέψει σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης. Αυτό περιλαμβάνει εκτός από δωμάτια υψηλών προδιαγραφών και πολυτελείς κατοικίες.

Επειδή όμως το νέο Hilton βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, το πλάνο μιλάει για συνέργειες με τη νέα επένδυση της ΤΕΜΕΣ (μέσω θυγατρικής της) για την αξιοποίηση εκτάσεων στη Β’ Ακτή Βούλας. Πρακτικά, θα μπορούν οι ένοικοι του Hilton να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα, μέσω των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας στη Βούλα.

Λίγα λόγια για την επένδυση στη Β’ Ακτή Βούλας

Στην Athens Beach Club A.E, 100% θυγατρική της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., κατακυρώθηκε το 2019 η υπομίσθωση των τριών τμημάτων (Ζώνες 1, 2 και 3) της έκτασης της Ακτής Β΄ Βούλας, έπειτα από την ολοκλήρωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Κεντρικός πυρήνας της ανάπτυξης που προγραμματίζει η Athens Beach Club για την Ακτή Β΄ Βούλας είναι η ανάπλαση της Ακτής με όρους ήπιας και βιώσιμης ανάπτυξης και με τρόπο που θα σέβεται τις ανάγκες και επιθυμίες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα, θα δημιουργηθεί και παραθαλάσσιος χώρος για τους ενοίκους του ξενοδοχείου και των μελλοντικών κατοικιών του “νέου Hilton”.

Η Β’ Ακτή Βούλας

Σύμφωνα με τη σχετική Μελέτη Διαμόρφωσης, η αξιοποίηση των Ζωνών 1, 2 και 3 της Ακτής Β’ Βούλας που υπομισθώνονται στην Athens Beach Club προϋποθέτει συνολική επένδυση που αναμένεται να ξεπεράσει τα €7.000.000 και η οποία θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση της περιοχής, μέσω και της προσέλκυσης υψηλού προφίλ επισκεπτών, αλλά και θα σημάνει άμεσα και έμμεσα οικονομικά οφέλη για τον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Τα επόμενα βήματα της επένδυσης είναι η διαβίβαση της μελέτης στην ΕΤΑΔ για σύμφωνη γνώμη και στη συνέχεια η έγκριση από το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2022.

Πηγή: bizness.gr

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας