Δήμος Πειραιά: Προσλαμβάνει 170 υπαλλήλους ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ μέσω ΑΣΕΠ

Προσωπικό 14 διαφορετικών ειδικοτήτων θα προσλάβει ο δήμος Πειραιά. Το σύνολο των εργαζομένων που θα υπογράψουν εξάμηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ ανέρχεται στους 170. Δείτε πότε ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων.

Δήμος Πειραιά: Προσλαμβάνει 170 υπαλλήλους ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ μέσω ΑΣΕΠ

Την πρόσληψη 170 νέων υπαλλήλων ανακοίνωσε ο δήμος Πειραιά.

Ζητείται προσωπικό Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 6μηνη σύμβαση μέσω ΑΣΕΠ έως τις 5/7/2021 για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδηµία του κορονοϊού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από αύριο Τετάρτη 13 Ιανουαρίου έως και τις 19/1/2021.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

* ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 2 θέσεις

* ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 1

* ΔΕ Τεχνικών Σιδηρουργών 2

* ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 4

* ∆Ε Τεχνιτών Οικοδόμων 2

* ΔΕ Τεχνιτών Πλακάδων 3

* ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών 17

* ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 3

* ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων 3

* ΔΕ Τεχνιτών Σοβατζήδων 2

* ∆Ε Οδηγών Γ' Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19

* ΔΕ Οδηγών Γ' Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15

* ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών 1

* ∆Ε ∆ενδροκηπουρών 2

* ΥΕ Εργατών Πρασίνου 27

* ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 67

Πηγή: workenter.gr