ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 228 χιλιάδων ευρώ σε 14 επιχειρήσεις

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την επιβολή προστίμων σε 14 επιχειρήσεις τροφίμων.

ΕΦΕΤ: Πρόστιμα 228 χιλιάδων ευρώ σε 14 επιχειρήσεις

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 9η / 31 – 5 – 2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε 14 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους €228.353.

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν super market, προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρηση μαζικής εστίασης, τυποποιητήριο πατάτας, οινοποιείο, αποθήκη χονδρικού εμπορίου και επιχείρηση επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος για:

Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

-Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

-Λειτουργία χωρίς άδεια.

-Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

-Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

-Μη τήρηση νομοθεσίας υλικών σε επαφή με τρόφιμα.

-Μη συμμόρφωση για ισχυρισμούς διατροφής.

- Μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τη διάθεση των τροφίμων, ως προς την επάρκεια και πληρότητα των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.

Πηγή: businessnews