Ανακοινώθηκαν οι Προϊστάμενοι στις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΡΤ

Tα ονόματα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των προϊσταμένων στην ΕΡΤ, μετά από απόφαση του ΔΣ.

Ανακοινώθηκαν οι Προϊστάμενοι στις Γενικές Διευθύνσεις της ΕΡΤ

Αναλυτικά τα ονόματα όσων καταλαμβάνουν τις θέσεις των προϊσταμένων στην ΕΡΤ, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Φώτης Καφαράκης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.
Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Προγράμματος.
Ιωάννης Βουγιουκλάκης, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων.
Ευάγγελος Λουριδάς, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κωνσταντίνα Κουτρούλη, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Marketing και Εμπορικής Εκμετάλλευσης.
Χρυσάνθη – Κυριακή Μασούρου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Τομέα Συντονισμού Τηλεοπτικού Προγράμματος

Η διάρκεια της θητείας τους ορίζεται τριετής, ξεκινά στις, 26.05.2020 και λήγει στις 25.05.2023, υπό την προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, σε ετήσια βάση.

πηγή: e-tetradio.gr

Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας