ΕΟΚ: «Ανακριβέστατη η ανακοίνωση της ΓΓΑ»

Με ανακοίνωση της η ΕΟΚ απάντησε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αναφορικά με το θέμα της μη επικύρωσης του καταλόγου των σωματείων ενόψει των εκλογών.

ΕΟΚ: «Ανακριβέστατη η ανακοίνωση της ΓΓΑ»

Τη δική της απάντηση έδωσε η ΕΟΚ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία δεν επικύρωσε τον εκλογικό κατάλογο που της έστειλε η Ομοσπονδία μπάσκετ, βάζοντας έτσι σε περιπέτειες τις εκλογές της ΕΟΚ.

ΓΓΑ: Δεν ενέκρινε τον εκλογικό κατάλογο της ΕΟΚ! (pics)

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Κατάπληξη προκαλεί το δελτίο Τύπου της Γ.Γ.Α. που υπογράφεται από μία υπάλληλό της περί μη αποστολής από την Ε.Ο.Κ. στην Γ.Γ.Α. του καταλόγου των σωματείων που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ανακοίνωση αυτή είναι ανακριβέστατη και σκόπιμα επιχειρείται η αλλοίωση της αντικειμενικής πραγματικότητας και η δημιουργία εντυπώσεων.

Η Ε.Ο.Κ. απέστειλε εμπρόθεσμα τον σχετικό κατάλογο στην Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4726/2020. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή Γ.Γ.Α. έχει υποχρέωση τουλάχιστον 15 πλήρεις ημέρες πριν από την γενική Συνέλευση να απαντήσει εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο «αναμορφώνεται». Αρκεί η απλή ανάγνωση της συγκεκριμένης διάταξης για να αναδειχθεί ότι σε καμιά περίπτωση η Ε.Ο.Κ. δεν έχει παραβεί τις υποχρεώσεις της, όπως διατείνεται η Γ.Γ.Α. με το Δελτίο Τύπου της, με το οποίο επιχειρείται η αλλοίωση των δεδομένων και η παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Η Ε.Ο.Κ. τηρεί τις νόμιμες υποχρεώσεις της και οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με όσα ρητά και συγκεκριμένα προβλέπει ο ν. 2725/1999».