Κυρώσεις κατ’ επιλογή για τα γυρισμένα χιλιόμετρα

Διαβάστε αναλυτικά τι αναφέρει η νέα εγκύκλιος. 

Κυρώσεις κατ’ επιλογή για τα γυρισμένα χιλιόμετρα

Τον περασμένο Απρίλιο, εγκύκλιος του τότε υπουργού Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη έβαλε τη μάστιγα των γυρισμένων χιλιομέτρων στο κάδρο των ΚΤΕΟ. Σήμερα, νέα εγκύκλιος αποσαφηνίζει τις ποινικές κυρώσεις που συνοδεύουν όσους εφαρμόζουν αυτή την πρακτική, αλλά και τις προϋποθέσεις επιβολής τους.

Όπως αναφέρει το νομοθετικό κείμενο παρακάτω, τα ΚΤΕΟ θα μπορούν να ελέγξουν αν το αυτοκίνητο παρουσιάζει απόκλιση μεταξύ πραγματικών και αναγραφόμενων χιλιομέτρων, ενημερώνοντας τον ιδιοκτήτη. Από εκεί και πέρα, εναπόκειται στην διακριτική του ευχέρεια αν θα κινηθεί νομικά εναντίον του ανθρώπου ή της επιχείρησης που του το πούλησε. Το ΚΤΕΟ, δηλαδή, δεν δύναται να «κυνηγήσει» επιτήδειους. Παρόλα αυτά, θα διατηρείται αρχείο με όλα τα αυτοκίνητα που εντοπίζονται με γυρισμένα χιλιόμετρα, για χρονικό διάστημα που προβλέπουν οι αρμόδιες διατάξεις και προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από παραγγελία των εισαγγελικών αρχών.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος:

«Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β΄ 1003)» (ΑΔΑ: ΩΧ1Μ465ΧΘΞ-ΑΣΖ)

Σχετ.: Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 70977/769/25-09-2019 (ΑΔΑ: 6Ο18465ΧΘΞ-23Ρ) ενημερωτική εγκύκλιος.

Σας ενημερώνουμε ότι στο τεύχος Β΄3593 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση του θέματος με ισχύ από 26 Σεπτεμβρίου 2019.

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου σας διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Η δήλωση της επιθυμίας των ποινικών κυρώσεων που αφορούν στην εμφανή παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων και που αναγράφεται στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 12 «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων», αποσκοπεί στην ενημέρωση του ιδιοκτήτη από το ΚΤΕΟ για τις νόμιμες ενέργειές του και δεν αποτελεί εκκίνηση των ποινικών κυρώσεων για τις οποίες θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της υποβολής εγκλήσεως, βάσει των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019) Α΄ 95, όπως ισχύει από τον δηλούντα.

β) Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας, διατηρούν αρχείο των απεσταλμένων εγγράφων από το ΚΤΕΟ για χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις, προκειμένου να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελία εφόσον ζητηθούν».

Πηγή: autogreeknews.gr