Έλεγχοι ΚΤΕΟ: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 150 ευρώ

Τι προβλέπει το άρθρο που τίθεται σε ισχύ στα τέλη Σεπτεμβρίου.

 

Έλεγχοι ΚΤΕΟ: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμο 150 ευρώ

Στις 30 Σεπτεμβρίου τίθεται σε ισχύ το άρθρο 55 του νόμου 4530/2018 που ρυθμίζει τα θέματα των μεταφορών και αναφέρεται στους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Συγκεκριμένα, πρόστιμο 150 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώθηκαν 6 μήνες είτε από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είτε από την ημερομηνία κατά την οποία υποχρεούνται να υποβληθούν αντί του επαναληπτικού σε αρχικό έλεγχο.

Το πρόστιμο επιβάλλεται κάθε φορά που προκύπτει από τη διαδικασία εντοπισμού, όπως αυτή προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση, ότι οι παραβάτες δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση προσκόμισης των οχημάτων τους σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

Σε όσους επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 4 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999 Α΄ 57), ύψους 400 ευρώ.

Το πρόστιμο των 150 ευρώ βεβαιώνεται ταμειακά από την φορολογική διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (μέσω taxisnet).

Πηγή: gocar.gr

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ HONDA CIVIC 1.6 DIESEL

ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ SUZUKI IGNIS 1.2