Τι κάνουν αυτά τα δύο κουμπιά στο αυτοκίνητο;

Κάθε τι στο αυτοκίνητο δεν είναι τυχαία τοποθετημένο και για να υπάρχει στην συγκεκριμένη θέση έχει περάσει από ελέγχους και διάφορα τεστ.

Τι κάνουν αυτά τα δύο κουμπιά στο αυτοκίνητο;

Κάθε τι στο αυτοκίνητο δεν είναι τυχαία τοποθετημένο και για να υπάρχει στην συγκεκριμένη θέση έχει περάσει από ελέγχους και διάφορα τεστ. Από τα πιο απλά κουμπιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που χρησιμοποιούνται σε τακτική βάση, έως εκείνα που πατιούνται ελάχιστα, ο οδηγός οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς κάνουν.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και όταν αγοράζουν ένα αυτοκίνητο δεν μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης, για να τους λυθούν οι όποιες απορίες. Τα συγκεκριμένα κουμπιά της πρώτης φωτογραφίας και ειδικά το ένα (κάτω), υπάρχει σε όλα τα αυτοκίνητα ανεξαρτήτως τύπου, κατηγορίας κ.λπ. Αυτό είναι το κουμπί που ενεργοποιεί το πίσω φως ομίχλης. Το άλλο βρίσκεται πλέον στα περισσότερα αυτοκίνητα και αφορά τα μπροστά φώτα ομίχλης.

Ποιο είναι όμως για το πίσω φως ομίχλης (συνήθως είναι ένα) και ποιο για το ζεύγος των εμπρός φώτων ομίχλης; Ακόμα και οι καλά διαβασμένοι ενδέχεται να τα μπερδεύουν και όταν χρειαστεί να τα ενεργοποιήσουν να κάνουν λάθος. Όμως και σε αυτή την περίπτωση διαφέρει το χρώμα της λυχνίας, αφού για τα εμπρός φώτα ομίχλης είναι πράσινη, ενώ για το πίσω είναι πορτοκαλί ή κόκκινη.

Μια άλλη κακή συνήθεια πολλών οδηγών, είναι ότι ανάβουν τα εμπρός φώτα ομίχλης, χωρίς να υπάρχει ομίχλη, απλά για να δείχνει το αυτοκίνητο πιο ωραίο. Όπως αναφέρει ρητά ο Κ.Ο.Κ. «τα αυτοκίνητα οχήματα μπορούν να φέρουν μπροστά δύο φώτα ομίχλης αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικής επιλογής κίτρινου χρώματος και τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε κανένα σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης και το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ακρότατο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος».

Και συνεχίζει λέγοντας πως «τα φώτα ομίχλης του οχήματος χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση τoυ φωτισμού της οδού σε περιπτώσεις ομίχλης, χιονόπτωσης, ραγδαίων βροχών, νεφών, καπνoύ ή κoνιoρτoύ».

Τι συμβαίνει όμως όταν δεν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι; Τότε σύμφωνα με αυτά πoυ oρίζoνται από τον Kώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέπεται να χρησιμoπoιoύνται σε στενoύς ελικoειδείς oδoύς και αν δεν συντρέχoυν oι πιo πάνω πρoϋπoθέσεις. Για τους παραβάτες το πρόστιμο είναι 40 ευρώ.

Πηγή: autogreeknews.gr