Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών